Kurs: Laktester – miljöbedömning av förorenad jord, avfall och byggprodukter – SGI Linköping

posted in: Kurser och konferenser

Kurserna,  som hölls den 3 december och 21 januari, blev båda fullbokade. SGI erbjuder nu ytterligare ett kurstillfälle.

Laktester – miljöbedömning av förorenad jord, avfall och byggprodukter, Linköping 19 mars 2014

Laktester används allt oftare för att miljöbedöma olika fasta material som ska deponeras, användas eller efterbehandlas. Med utgångspunkt från EG-direktivet om deponering av avfall har nationella värden för avfall fastställts (NFS 2004:10). Gränsvärdena för deponering av avfall bygger på hur mycket föroreningar som lakas ur avfallet. På kursen ges en introduktion av standardmetoder och en demonstration av olika laktester.

Resultat från laktester kan också användas som underlag vid riskbedömning av förorenade områden. Kursen ger exempel på vilka tester, som är lämpliga att använda för att uppskatta platsspecifik utlakning

Laktester rekommenderas också som lämpliga verktyg för miljökaraktärisering av byggprodukter. På kursen går vi igenom rekommenderade testmetoder för bestämning av halter och utlakning.

Syftet med kursen är att förmedla kunskap om hur och när man kan använda de laktester som rekommenderas för miljöbedömning av förorenad jord, avfall och byggprodukter.

Kursen vänder sig till miljöhandläggare på länsstyrelser och kommuner samt berörda avfallsproducenter, deponiägare och konsulter. Inga särskilda förkunskaper om laktester krävs för att delta i kursen.

Kursledare:     Anja Enell, Cecilia Toomväli och David Bendz, SGI
Tid:                      19 mars 2014, kl 09.00-16.30
Plats:                  Statens geotekniska institut, Olaus Magnus väg 35, Linköping
Avgift:                4500 kr

Mer information om kursen finns här!

Anmälan görs på SGI:s webbplats, www.swedgeo.se, under ”SGI:s aktuella kurser och konferenser”, senast den 3 mars 2014. Länk direkt till anmälningsformuläret.

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum, med hela kursavgiften. Överlåt platsen till en kollega om du får förhinder. Bekräftelse skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag.