Region Norr kallar till årsmöte med webinarium i Luleå, Umeå och Härnösand den 12/2!

Nätverket Renare Mark, region Norr bjöd in till webinarium om sediment och årsmöte i Luleå, Umeå och Härnösand den Onsdag den 12/2, 2014!

Här är dokument från årsmötet
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsplan 2014
Årsmötesprotokoll

I samband med mötet hölls ett webinarium om fibersediment och frysmuddring på Länsstyrelserna i Luleå , Umeå och Härnösand.

Här är en länk till presentationen om frysmuddring, en film om frysmuddring, och nedan är en inspelning av hela webinariet uppdelad i fyra delar.

Del 1
http://youtu.be/dVUSvoD9IFA

Del 2
http://youtu.be/zh253UyeVII

Del 3
http://youtu.be/qF7Nc1OqNHM

Del 4
http://youtu.be/_UrRUdrOlvo