Renare Mark Syd seminarium och årsmöte

Renare Mark Syd anordnar seminarium och årsmöte onsdagen den 26 februari kl (OBS ny tid!) 15:45-16:30 (årsmöte från 16.00) i Stadshuset i Malmö. Från kl 16:30 och framåt är de som vill välkomna att följa med till Grand Öl & Mat på Monbijougatan 17 på glada timmen.

Förorenade områden i plan- och exploateringsprocessen

Vid tolkning av nya plan- och bygglagen ställs krav på att en fastighet ska vara sanerad innan bygglov kan ges. Vilka praktiska konsekvenser ger detta vid exploatering av förorenade områden? Hur påverkar det kostnadsbilden och vad blir miljönyttan?

Renare Mark Syd vill innan årsmötet bjuda på en introduktion till problemen som uppstår när plan- och bygglagen krockar med miljöbalken.

Här finns en presentation från seminariet!

Anmälan till syd@renaremark.se senast 21 februari.

Välkomna! /Styrelsen Renare Mark Syd