Frukostseminarium avseende utvidgat miljöansvar – nytt datum: den 21 maj 2014 kl 8.30

posted in: Kurser och konferenser

Bird & Bird annordnar tillsammans med Sweco ett frukostseminarium om:
Utvidgat miljöansvar:
Moderbolag, externa finansiärer m.fl.?

Enligt Mark- och miljööverdomstolens dom rörande Proton Industries AB kan ett moderbolag som genom ekonomiskt stöd möjliggör ett dotterbolags verksamhet bli ansvarigt för dotterbolagets miljöskulder. Domen väcker också frågan om andra, såsom kreditgivare m.fl., som möjliggör ett bolags verksamhet kan drabbas av ett sådant ansvar.

Datum: Onsdagen den 21 maj 2014 (obs nytt datum!)
Tid: 8.30 – 10.45 Registrering från 8.00. Frukost serveras 8.15.
Plats: Bird & Bird, Norrlandsgatan 15, 10 tr
Kontakta Charlotte.Jugard-Nord@sweco.se maria.schoning@twobirds.com för mer information och anmälan

OBS! Svar senast 14 maj

Läs mer här!