Region Öst kallar till årsmöte och bjuder in till föredrag om IED-direktivet.

Datum: 24 februari
Tid: 17:00
Plats: Länsstyrelsen, Östgötagatan 3, Linköping (lokal Opalen, ingången på hörnet mot Stadsbiblioteket)

Sofie Hermansson (miljöjurist på SGI) föreläste om IED, Industriutsläppsdirektivet. Ett EU-direktiv som ställer tuffare krav på såväl de största miljöfarliga verksamheterna (industriutsläppsverksamheterna) som på tillstånds- och tillsynsmyndigheter. Direktivet medför också krav på statusrapport avseende föroreningar i mark och grundvatten samt återställning av området när verksamheten upphört.

Presentation från seminariet

Verksamhetsberättelse
Dagordning
Verksamhetsplan

 

/Styrelsen Nätverket Renare Mark Region Öst

Märta Ländell, SGI
Malin Johansson, Linköpings kommun
Elisabeth Omsäter, Länsstyrelsen i Östergötland
Fredrik Andersson, Hifab
Karin Axelström, Sweco
Emma Klashed, ÅF