Miljøringens temamøte 3.-4. juni hos Miljødirektoratet i Oslo.

posted in: Kurser och konferenser

Denne gang er det temaet ”Massehåndtering – aktuelle løsninger og fremtidige perspektiver” som står for tur.

I to dager skal dette belyses av dyktige foredragsholdere som tar for seg kjente problemsstillinger. Er dagens muligheter for massehåndtering fremtidsretta? Hvor langt er vi kommet med de regionale masseforvaltningsplanene? Og har svenskene kommet lenger enn oss? Det blir også interessant å høre om etablering av neste generasjon deponikapasitet for farlig avfall.

Vi har også foredrag som er mer praktisk rettet – egenskaper til ulike masser, masseutskiftning, logistikkløsninger og optimalisert gjenbruk av masser. Hvilke krav stiller for eksempel BREEAM til bruk av forurenset grunn til bygg og områder? Dette og mye mer! Les vedlagte program!

Om kvelden 3. juni inviterer vi til vandring langs Akerselva etterfulgt av middag på populære Mathallen Oslo. På veien får vi blant annet med oss en fin blotning med forvitret svartskifer/alunskifer og litt gammel byhistorie. Det kan lett bli en hyggelig sommerkveld!

Läs mer här!