NRM region Öst inbjuder till Miniseminarium om stabilisering av arsenikförorenad jord

Vi träffas tisdagen den 27 maj kl. 16.00 på SWECO, Repslagaregatan 4, plan 3, i Linköping.

Igor Travar från LTU (Luleå Tekniska Universitet) håller ett kort föredrag om stabilisering av arsenik i jord. Han berättar bl.a. om pågående forskningsprojekt, vilka olika metoder som finns för stabilisering av arsenik, vilka processer som sker under stabiliseringen och vad som kontrollerar utlakningen.

Efter föredraget (ca 30 minuter) går vi tillsammans till en närbelägen ute(?)servering och tar något lätt att äta och dricka.

Mat och dricka till självkostnadspris

Plats: Sweco, Repslagaregatan 4, plan 3 i Linköping.

Anmäl dig gärna senast 26 maj (dagen före träffen).

Frågor och anmälan till Märta (marta.landell@swedgeo.se, 013-20 18 63) eller Fredrik (fredrik.andersson@structor.se, 013-12 27 24).

Välkomna!

Önskar styrelsen i region öst (Märta, Karin, Emma, Fredrik, Malin, Markus)