Temadag: Plast – från vaggan till haven, Örebro 22 maj

posted in: Kurser och konferenser

När: Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 10-16
Var: Örebro universitet
, Bilbergska huset, Hörsal B (Hitta hit)

Plast är ett fantastiskt material som alla dagligen kommer i kontakt med, men materialet skapar också problem. Under temadagen kommer forskare och myndighetspersoner att belysa plast från olika synvinklar.

Hur har tillverkningen av plast gått till, hur sker det idag och vad finns det för utmaningar? Vilka tidigare tillsatser har redan fasats ut och vilka behöver substitueras? Vilka är utmaningarna för ökad plaståtervinning? Hur sprids plast och plastkemikalier i miljön? Vad vet vi om plaster i inomhusmiljö? Vilka är framtidens plaster?

Temadagen kommer inte att ge svaret på alla dessa frågor men de forskare vi bjudit in ägnar en stor del av sin forskargärning åt att studera plast i olika miljöer och kommer att dela med sig av sina kunskaper.

Att delta i temadagen kostar inget. Enkel lunch serveras till självkostnadspris.

Målgruppen är folk i branschen och den intresserade allmänheten.

Temadagen är ett samarbete mellan Sektionen för miljökemi inom Svenska Kemistsamfundet och Svensk förening för toxikologi (SFT).

Läs mer och anmäl er här!