Trafikverket söker Miljöspecialist/projektledare förorenade områden till Borlänge, Göteborg, Malmö, Stockholm

posted in: jobbarkiv

trafikverketVerksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 800 medarbetare och en omsättning på cirka 17 miljarder kronor. Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens utveckling.

Arbetsuppgifter

Verksamhetsområde underhåll ansvarar för förvaltning och efterbehandling av förorenade områden (mark, vattenområden, byggnader, anläggningar). Ansvaret omfattar verksamhet som har bedrivits av Banverket, Luftfartsverket, Statens järnvägar och Vägverket. Ansvaret finns bl.a. inom Trafikverkets cirka 23 000 fastigheter, 14 000 km spår och 98 000 km väg. Vi är mitt i arbetet med identifieringen och har hittills identifierat cirka 3 500 förorenade områden. Föroreningarna är orsakade av ett varierat spektrum av verksamheter och består av ett flertal olika ämnen. Arbetet erbjuder följaktligen komplexa problemställningar och behov av intressanta tekniklösningar.

Dina arbetsuppgifter består i att:
– förvalta kända förorenade områden
– som projektledare identifiera, inventera, riskbedöma, undersöka och efterbehandla förorenade områden
– stödja underhåll, samhälle och fastighetsavdelningen.

Arbetsuppgifterna bedrivs framför allt genom att planera, upphandla och leda konsulttjänster och efterbehandlingsentreprenader. Förvaltningen innebär bl.a. egenkontroll och information om kända förorenade områden. Förvaltningen och de flesta efterbehandlingsprojekten kommer att ske i region Väst.

Kvalifikationer

Du har teknisk eller naturvetenskaplig högskole- eller universitetsexamen. Alternativt har du annan utbildning kombinerat med erfarenhet som bedöms som likvärdig.

Du har flerårig erfarenhet av arbete som projektledare, med ekonomiskt ansvar, av större projekt avseende undersökning eller efterbehandling av förorenade områden. Du har flerårig erfarenhet av hur tillsynsarbetet fungerar och har en grundläggande kunskap i miljöjuridik. Du har erfarenhet av riskbedömning av förorenade områden.

Erfarenhet av entreprenader som beställare, projektör, entreprenör eller liknande är meriterande.

Körkort för personbil är ett krav.

En förutsättning för tjänsten är att du är flexibel i ditt förhållningssätt och hanterar förändringar på ett konstruktivt sätt. Du är självgående i ditt arbetssätt samt har god kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska. Vidare har du god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa nya kontakter med interna såväl som externa samarbetspartners.

Läs mer och ansök här!

Sista ansökningsdag är 2014-05-21