Seminarium med temat skydd av markmiljö

Vilka riktvärden är det som gäller vid riskbedömning av markmiljö? Hur djupt behöver vi egentligen gräva för att uppnå en god markfunktion? Vilken metodik finns tillgänglig för att bedöma skyddet av markmiljön när vi gör platsspecifika riskbedömningar?

Detta och fler frågor togs upp på Renare Marks seminarium om skydd av markmiljö som annordnades i Visby den 9:e oktober.

Datum och tid: torsdag den 9 oktober 2014, kl. 09:30 – 16.15
Plats: Strand Hotel Visby, Adress: Strandgatan 34, Visby

Inbjudan
Program (uppdaterat 140909)

Presentationer:

Introduktion problemställning markmiljö – Pär-Erik Back, SGI
TRIAD-metoden – en metodik för platsspecifik ekologisk riskbedömning? – Celia Jones,  Kemakta
Skydd av markmiljö på olika markdjup – Niklas Törneman, Sweco
Implementering av en procedur för platsspecifik riskbedömning, som rekommenderas av RIVM – IBRACS – Dan Berggren Kleja, SGI
Alternativa metoder för att bedöma risker i mark– Magnus Engwall, Örebro Universitet
”SOIL PNEC calculator” – ett excelbaserat program för beräkning av platsspecifika riktvärden för metaller – Jurate Kumpiene, Luleå Tekniska Universitet
Hur skall vi bedöma markkvalitet? – Yevheniya Volchko, Chalmers
Praktiskt exempel Annedal – Nadja Lundgren, Tyréns