Renare mark syd inbjuder till föredrag 9 september

Renare Mark Syd välkomnar medlemmar att delta i den regionala avdelningens föredrag och studiebesök om Vinninge grustäkt.

Innehållet i föredraget handlar om tolkning av Naturvårdsverkets riktlinjer, metoder för att säkerställa kvalitén på tippade massor, medias påverkan på omgivningen, behovet av att kommunicera med flera parter samt själva återställningsprocessen.

Tid:              Tisdag 9 september, kl. 15.00–17.30

Plats:            Klågerupskolan, Stenminnesväg 2, 233 75 Klågerup

Anmälan:       Anmälan görs senast 2 september till kent.hogberg@agabsyd.se

Kostnad:       Deltagande är kostnadsfritt. Renare Mark bjuder på fika.