EMPIRIKON söker medarbetare inom miljö- och samhällsbyggnad

posted in: Lediga jobb

EMPIRIKON-txtEMPIRIKON söker engagerade och erfarna medarbetare som vill bli egenföretagare som en del i vårt nätverk. Målet är att bygga upp ett nätverk av konsulter som samarbetar över företagsgränserna för att lösa uppdragen på bästa möjliga sätt. Tanken är att nätverket ska bestå av många aktörer med expertis inom sitt område som tillsammans med det övriga nätverket erbjuder en bred kunskapsprofil. En gemensam målsättning är att EMPIRIKON Nätverk ska kunna vara verksamt inom en stor del av miljö- och samhällsbyggnadssektorn. Vi erbjuder hjälp med uppstart, hemsida, marknadsföring och administration men framför allt så vill vi arbeta tillsammans i nätverket, skapa en trevlig och kreativ arbetsmiljö och kunna tillhandahålla tjänster av god kvalitet!

För mer information gå in på vår hemsida eller kontakta Ulrika på e-post ulrika.larson@empirikon.se eller ring oss på 0708-473 475