Region Norr bjuder in till Studiebesök: saneringen av Marieberg f.d. sågverksområde

Plats:       Hotell Kramm, Kramfors (Torggatan 14) + Marieberg

Nu finns chansen att under sakkunnig ledning besöka en av Sveriges största pågående dioxinsaneringar! Mariebergs f.d. sågverksområde är beläget cirka sex kilometer norr om Kramfors tätort, längs östra stranden av Kramforsfjärden. På platsen har sågverk funnits från 1860-talet fram till 1970 och under de sista 30 åren nyttjades träskyddsmedel som medförde omfattande förorening av dioxin i mark, beräknat till omkring 250 gram TEQ. Med start hösten 2014 saneras marken över ett område som är ca en och en halv kilometer långt och 100-200 meter brett i direkt närhet till Ångermanälven. Åtgärderna omfattar schakt, sortering och borttransport av ca 33 000 m3 jord och sågspån inom en area av 14 ha.

Huvudman för åtgärderna är SGU. Projektering har utförts av Faveo Projektledning AB och utförandet är upphandlat som två skilda entreprenader; schakt och transport (Håkans Entreprenad AB) respektive omhändertagande av massor (SAKAB AB). Mottagning av förorenade massor kommer att ske på ett flertal olika anläggningar. Tidigare undersökningar, utredningar och vissa förarbeten har utförts med Kramfors kommun som huvudman.

Studiebesöket inleds med fika och presentation på Hotell Kramm i Kramfors varefter vi åker i chartrad buss ut till saneringsområdet. Avslutning med gemensam lunch på Hotell Kramm med start kl 13. Tiderna möjliggör resa med tåg från Umeå respektive Sundsvall. Se hela programmet här!

Kostnaden för studiebesöket är 450 kr/person (medlem i Renare Mark) alternativt 550 kr/person (icke medlem). I priset ingår förmiddagsfika, buss till Marieberg och lunch. Moms tillkommer.

Ta med egen hjälm, reflexväst och lämpliga skor!

Anmälan senast 10/10 till gustaf.sjolund@avfallscenter.se med namn, företag, mobiltelefon, e-post, fakturaadress, fakturareferens samt eventuellt avvikande kost. Ange också om du är medlem i Renare Mark. Har du frågor är du välkommen att kontakta Gustaf på 070-916 15 42.

Studiebesöket arrangeras av Renare Mark Region Norr.