Riskvärdering – Verktyget SAMLA för förorenade områden -SGI kurs

posted in: Kurser och konferenser

Efterbehandling av förorenade områden sker i allt större omfattning. Det finns omfattande vägledning för hur riskbedömning av ett förorenat objekt ska göras. För nästa steg, riskvärdering och val av åtgärdsmetod, är metodik och hjälpmedel inte lika välutvecklade.

SGI har därför tagit fram ett beslutsstödsverktyg, kallat SAMLA, för val av åtgärder vid förorenade områden. I verktyget tas stor hänsyn till hållbarhetsperspektivet vad gäller miljö, hälsa, resurser samt ekonomi och andra aspekter. Vid användning av verktyget involveras problemägare, tillsynsmyndigheter, konsulter, entreprenörer och andra som berörs.

Kursen vänder sig till alla som utför, granskar eller på annat sätt använder riskvärderingar för förorenade områden.

Kursfakta
Tid:                3 februari 2015
Plats:              Sjöfartshuset, Stockholm
Pris:                3 600 kr exkl moms
Anmälan:       senast 17 december 2014 via  www.swedgeo.se/SGI:s aktuella kurser och konferenser

Läs mer i kursinbjudan!