Region öst bjuder in till Temakväll om lakförsök

Anja Enell, SGI, håller ett kort föredrag om lakförsök för organiska ämnen, främst PAH:er och oxy-PAH:er. Pär Elander, Elander miljöteknik, berättar om hur resultat från lakförsök kan användas i verkliga projekt. Cecilia Toomväli, SGI, visar runt på laboratoriet och berättar om de olika försök som görs på SGI.

Föredragen och rundvandringen på laboratoriet beräknas ta ca 1-1,5 timme och därefter äter vi smörgås och julfika tillsammans.

Mat och dricka till självkostnadspris

Tid: måndagen den 15 december kl. 16.00
Plats: SGI, Olaus Magnus väg 35, Linköping (om dörren är låst när du kommer, ring Märta, 013-20 18 63)

Anmäl dig senast den 8 december.

Frågor och anmälan till Märta (marta.landell@swedgeo.se, 013-20 18 63) eller Markus (markus.gustafsson@lansstyrelsen.se, 010-223 54 30).

Välkomna!