Nätverket Renare Mark, region Norr, bjuder in till seminarium om saneringsentreprenader och kallar till årsmöte i Luleå, Umeå och Härnösand torsdag den 12/2, 2015!

posted in: Arkiv2, Events, Region norr

Erfarenheter från saneringsentreprenader –upphandlingsstrategi vid osäkra förutsättningar

Presentationer:
Jonas Fagerman, Umeå kommun
Johan Nordbäck, Structor
Ulf Lundblad, Envix Nord AB
Anders Lindström, RGS90
Moderator:
Gustaf Sjölund, Dåva deponi och avfallscenter

Program:
11.45 – 12.45 Gemensam lunch – var och en betalar sin egen lunch
12.45 Samling på Länsstyrelserna
13.00 – 14.00 Seminarium/webinar: Erfarenheter från saneringsentreprenader –upphandlingsstrategi vid osäkra förutsättningar.
14.00 – 15.00 Kaffe och Årsmöte
15.00 – 16.00 Paneldebatt och diskussion/frågestund.

Platser:
Seminarium och årsmöte anordnas genom videolänk mellan deltagande orter enligt nedan.

• Länsstyrelsen i Luleå, Stationsgatan 5. Gemensam lunch på Länsstyrelsen, samling i entrén.
• Länsstyrelsen i Umeå, Storgatan 71 B. Gemensam lunch, samling i entrén.
• Länsstyrelsen i Härnösand, Pumpbacksgatan 19. Gemensam lunch, samling i entrén.

Möjlighet finns också att följa seminariet på egen dator. Kontakta arrangören angående detta.

Anmälan till seminariet görs till norr@renaremark.se . Ange vilken ort du kommer till och om du kommer med på lunchen.

Vid frågor, ring Jonas Fagerman 090-161432.