Seminarium med fokus på kemikalier, 5 februari 2015

posted in: Arkiv2, Events

Genom seminariet Kemikalier i fokus förkovrar vi oss i ämnesgrupperna PAH, Klorerade alifater och TBT. Vi får bland annat svar på varför vi borde analysera för mer än PAH-16, hur klorerade alifater beter sig i marken, exempel på ekotoxikologiska tester för TBT och mätningar av TBT-halter på båtskrov.

Datum och tid: torsdag den 5 februari 2015, kl. 09:30 – 16.15Plats: AROS Congress Center Västerås, Munkgatan 7, Västerås
Inbjudan
Program

Presentationer:
Analys med avseende på PAH16 – visar bara toppen av isberget Maria Larsson Örebro Universitet

Verktyg för att bestämma polycykliska aromatiska föreningars tillgänglighet och mobilitet Anja Enell, SGI

PAH exponering vid hantering av kreosotimpregnerad syll – upptag och risk Håkan Westberg, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro

Klorerade alifater; kemi och nedbrytning Helena Branzén, SGI

Spridning av klorerade alifater Lena Torin, Golder

Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg, kv Renen Fredrik Engelke, Struktor

XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser – mätningar av jord, sediment och båtskrov Maria Lagerström, Stockholms universitet

Ekotoxikologiska tester med avseende på TBT Tomas Viktor, IVL

TBT i hamnsediment, Västerås hamn Anna Kruger, Västerås Stad