Region syd kallar till årsmöte och bjuder in till seminarium

Årsmöte Nätverket Renare Mark region syd samt föredrag från Länsstyrelsen och en ännu ”okänd”

Nätverket Renare Mark i Syd kallar till årsmöte!

I samband med årsmötet hålls föredrag om statliga objekt, pengar under åren m.m. Föredraget kommer att hållas av Johan Wigh från Länsstyrelsen. Det blir även ett föredraget om geofysik (Geoinfra –TRUST), som används för att bland annat ta reda på föroreningar under markytan i samband med underjordsbyggande. Vi kommer att få en presentation av projektet från Kv. Färgaren i Kristianstad.

Innehållet är mycket intressant och senare i år planerar vi för att följa upp med ett studiebesök i Kristianstad.

Tid: Torsdagen den 26 februari 2015 kl. 14.00 – ca 17.00
Plats: Porfyren 1 och 2 vån 7, Kristallen, Lunds kommunhus, Ingång från Vävaregatan.

Program
14.00 – 14.45  Statliga objekt, pengar under åren m.m. Föredraget kommer att hållas av Johan Wigh från Länsstyrelsen.
15.00-15.45 Föredrag om geofysiska undersökningar
16.00 – 17.00 Fika och årsmöte NRM Syd

Aktiviteterna är kostnadsfria. Skulle platserna inte räcka till gäller först till kvarn, medlemmar i nätverket har dock förtur. Anmälan senast torsdagen den 19.e februari.Anmälan görs per mail till Kent Högberg, kent.hogberg@agabsyd.se
Ange namn, telefon, bolag/organisation och e-postadress.

Välkommen!