Markmiljöspecialist till stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun

posted in: jobbarkiv

norrkopingDu kommer att tillhöra verksamheten mark och exploatering och arbeta med olika markmiljöfrågor i både förvaltning, planering och exploatering. Du kommer att arbeta brett med frågor som rör marksanering ur tekniska, ekonomiska och juridiska perspektiv och bidra med expertkunskap för att bedöma markens status, behov av markmiljöundersökningar och behandlingsåtgärder.

Sista ansökningsdag är 1 mars.

Läs mer och ansök här!