Seminarium och studiebesök med temat sustainable remediation

posted in: Arkiv2, Events

Invitation in English
Registration form in English

Hur ser förutsättningarna för hållbara åtgärdslösningar ut i Sverige? Hur skiljer det sig från förutsättningarna i Europa och i USA?
Nätverket Renare Mark bjuder in till två händelserika dagar i Öresundsregionen. Med temat Sustainable Remediation vill vi fånga upp det arbete som pågår för att främja hållbara åtgärdslösningar inom förorenade områden i Sverige, i Europa och i USA. Seminariet kommer i sin helhet att hållas på engelska.

Under dag 1 besöker vi Innovationsgaragen i Skovlunde, Köpenhamn. Innovationsgaragen är en testplats i Region Hovedstadens regi, och syftar till att testa och utveckla nya energieffektiva metoder för rening av mark och grundvatten. Sudiebesöket pågår mellan kl14 och16.30. För de som vill kommer en buss till studiebesöket att gå från Clarion Hotel Live i Malmö samt från Kastrups flygplats. Efter studiebesöket går en buss tillbaka till Malmö.

Dagen avslutas med mingel och lättare middag på nyöppnade Clarion Hotel i Malmö.

Transport från Malmö: Buss går från Dag Hammarskjölds torg 2, kl 13.00
Återfärd till Malmö kl 16.30

Dag 2 bjuder på en heldag med föredrag samt panel- och grupp-diskussioner. Vi får bland annat lära känna det europeiska nätverket NICOLE samt lyssna till US-EPA som berättar om det arbete som pågår i USA. Naturvårdsverket berättar om sitt utvecklingsprojekt, och vi får lära oss mer om multikriterieverktyget SCORE. Dessutom får vi en djupdykning i lagstiftning kring hållbara åtgärdslösningar i Sverige och i Europa.

Seminariet avslutas med en workshop och paneldiskussion för att identifiera och diskutera vilka aspekter från dagen som deltagare och föredragshållare anser vara de viktigaste att ta med sig och att jobba vidare med.

Program -uppdaterat 150508
Inbjudan
Anmälan

Datum: 27-28 maj 2015
Plats studiebesök: Innovationsgaragen i Skovlunde, Köpenhamn
Plats seminarium: Clarion Hotel Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2

Kostnad för studiebesök, middag och seminarium: Medlem i Renare Mark: 2550 kr/person exkl. moms, Icke medlem: 2950 kr/person exkl. moms
Kostnad för endast seminarium: Medlem i Renare Mark: 1800 kr/person exkl. moms, Icke medlem: 2100 kr/person exkl. moms

Anmälan Johanna.svederud@liljemark.net – anmälningsblankett skickas senast den 30 april 2015! Har du frågor är du välkommen att ringa Johanna: 0707-210 289