Laktester – miljöbedömning av förorenad jord, avfall och byggprodukter – SGI, i Linköping och Luleå

posted in: Kurser och konferenser

Laktester används för att miljöbedöma olika fasta material som ska deponeras, användas eller efterbehandlas. Med utgångsgpunkt från EG-direktivet om deponering av avfall har nationella värden för avfall fastställts (NFS 2004:10). Gränsvärdena för deponering av avfall bygger på hur mycket föroreningar som lakas ur avfallet. På kursen ges en introduktion av standardmetoder och en demonstration av olika laktester. Resultat från laktester kan också användas som underlag vid riskbedömning av förorenade områden. Kursen ger exempel på vilka tester, som är lämpliga att använda för att uppskatta platsspecifik utlakning. Laktester rekommenderas även som lämpliga verktyg för miljökaraktärisering av byggprodukter. Vi går igenom  testmetoder för bestämning av halter och utlakning.

Syftet med kursen är att förmedla kunskap om hur och när man kan använda de laktester som rekommenderas för miljöbedömning av förorenad jord, avfall och byggprodukter.

Kursen vänder sig till miljöhandläggare på länsstyrelser och kommuner samt berörda avfallsproducenter, deponiägare och konsulter. Inga särskilda förkunskaper om laktester krävs för att delta i kursen.

Kursledare:   Anja Enell, Cecilia Toomväli och David Bendz, SGI

Tid:               28 april på SGI i Linköping med anmälan senast 8 april 2015

                     26 maj på Quality Hotell i Luleå med anmälan senast 22 april 2015

Kostnad:      4 500 kr exkl moms

Läs mer i kursinbjudan!

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum, med hela kursavgiften. Överlåt platsen till en kollega om du får förhinder. Bekräftelse skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag.