Studiebesök Renotvätten – Renare Mark Mälardalen

Den 11 augusti genomfördes ett seminarium med studiebesök på Reno-fastigheten (RenoKemomat) Gotland. Besök arrangeras av Renare mark Mälardalen, Länsstyrelsen Gotlands Län, Region Gotland, dans­­ka fö­r­e­­ta­get Geo som ut­­­för en­t­­re­p­­re­­na­­den med svens­­ka Ge­o­­ser­­ve och Ge­o­­si­g­­ma som ut­­­för mil­jö­­kon­troll.

På fastigheten pågår nu den förs­ta ter­mis­ka In-Si­tu Sa­ne­ring där klo­re­ra­de lös­nings­me­del förång­as ter­miskt med vär­mebrun­nar. Metoden är ny för Sverige på grund av att byggnader på fastigheten kan stå kvar under själva saneringen och behöver alltså inte rivas. Inga större schaktningar kommer att göras som medför mängder med förorenade massor. Pro­­jek­­tet är fi­­nan­­si­e­­rat av Na­tur­­vårds­­ver­­ket.

Tid: Tisdagen den 11 augusti, kl. 09:00–14:30
Plats seminarium: Konferenslokalen hos Missionskyrkan, Tjelvarvägen 4, Visby
Plats studiebesök: fd Reno Kemomat, Endreväg 11, Visby

Presentation Lst

Presentation GEO

Presentation Geosigma del 1

Presentation Geosigma del 2