Studiebesök Gusums bruk

Renare Mark Region Öst bjuder in till studiebesök vid Gusums bruk eftermiddagen den 20 maj. Vi åker buss från Linköping, med stopp för påstigning i Norrköping. Se bifogad fil för program, anmälan, kostnad och ytterligare info.

Efterbehandlingen av Gusums bruk har pågått under några år, byggnaderna är rivna och förorenad jord håller på att schaktats bort. Nu har en träspont satts för att dela Gusumsån på mitten. Vattnet leds på en sida av sponten medan sanering av förorenat sediment sker på den andra sidan. Vid besöket kommer Ebba Wadstein från Structor, ansvarig för miljökontrollen och Annette Källman, Valdemarsviks kommun berätta om vad som görs på området.

Inbjudan

VÄLKOMNA!

/Styrelsen region öst
Märta Ländell
Emma Klashed
Fredrik Andersson
Markus Gustafsson
Karin Axelström
Adrian Sandin Sokolik