Att flytta en stad – seminarium och studiebesök i Kiruna

posted in: Arkiv2, Events, Region norr

Att flytta en stad medför både utmaningar och möjligheter, och under två halvdagar fick vi lära oss om  flytten av Kiruna, vad arbetet innebär och hur man hanterat föroreningsproblematiken. Nätverket Renare Mark bjöd 16-17 september in till seminarium och studiebesök i Kiruna.

Tid och plats: 16-17 september på Camp Ripan i Kiruna

Program
Utmaningarna för en byggare i nya Kiruna – NCC Construction Sverige AB
Markundersökningar skjutbanan –  Elsa Peinerud, Sweco
En samhällsomvandling till följd av gruvdrift – med fokus på miljö och samhällsbyggande, del 1 – Johan Törner,  Miljöingenjör LKAB -Yttre Miljö
En samhällsomvandling till följd av gruvdrift – med fokus på miljö och samhällsbyggande, del 2 – Susanne Roslin Projektledare LKAB – Samhällsomvandling
Ala Lombolo–Norrbottens värsting? – Björn Lindbom, SGU, Henrik Eriksson Golder Associates AB