Stockholm stad söker Miljöingenjör

posted in: Arkiv2

stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Exploateringskontoret är en av Stockholms stads förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. Vi ansvarar bland annat för förvaltning av stadens mark samt exploatering för bostäder och företagsområden. En viktig del i exploateringskontorets uppdrag är att planera och anlägga gator, torg, parker och andra anläggningar på allmän platsmark i samband med anvisning av stadens mark för exploatering. Miljöenhetens uppdrag är att säkerställa att staden ställer korrekta miljökrav både vid markanvisningar och vid anläggningsbyggande och att dessa följs upp.

Läs mer om vår verksamhet på vår hemsida

Arbetsuppgifter:

Du ska arbeta med bedömning av de miljöfrågor som är relaterade till exploateringskontorets uppdrag. Detta innebär bedömningar av föroreningar i mark, vatten, sediment och byggnader, vattenhantering (dagvatten, tillståndsprövningar av vattenverksamhet etc), miljöpåverkan i genomförandeskedet samt andra miljöaspekter kopplat till byggande och genomförande av exploateringsprojekt.

Vi arbetar i projektgrupper och som miljöingenjör samordnar och leder du miljöarbetet från tidiga utredningsskeden till byggskedet. Arbetet innebär kontakter med stadens projektorganisation samt med byggherrar, konsulter, ansvariga miljömyndigheter m.fl

Andra arbetsuppgifter som ligger inom miljögruppens ansvar är att utveckla rutiner och verktyg för miljöstyrning av verksamheten.

Kvalifikationer:

Utbildning:
Du har Teknisk/naturvetenskaplig högskoleutbildning med inriktning mot miljö, mark och vatten.

Kunskap:
Vi söker en kvalificerad miljöspecialist med minst 5-10 års erfarenhet av arbete i stadsbyggnads- och anläggningsprojekt och med gedigna kunskaper i miljöbalken.

För tjänsten som miljöingenjör bör du ha kunskap och erfarenhet av att arbeta med mark (mark-kemi) och vatten (Hydrologi/dagvattenhantering och miljöprövningar vattenverksamhet). En stor fråga just nu är stadens arbete med dels dagvattenstrategi samt hantering av vattenfrågor i projekt varför erfarenheter inom vattenområdet är viktiga. I övrigt behövs kunskap om de olika miljöfrågor som är kopplade till planering och byggande av stad.

Vi värdesätter erfarenhet av operativt arbete inom miljöområdet liksom erfarenhet av systematiskt miljöarbete från verksamheter motsvarande exploateringskontorets verksamhet. Erfarenheter från miljösamordningsuppdrag är därför värdefullt.

Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Du har god kännedom om Officepaketets program.

Kompetens:
Du fungerar väl i grupp såväl som i självständigt arbete, har ett affärsmässigt tänkande och god förmåga att förhandla. Du kan styra och samarbeta med konsulter och entreprenörer och har ett strukturerat arbetssätt.

Läs mer och ansök här!