Sakab söker vikarierande miljöutredare

posted in: Arkiv2

sakab_logoSakab tillhör Ekokem-koncernen, som är en nordisk helhetsleverantör inom miljö och avfallshantering. Vi förser våra kunder med lösningar som förbättrar material- och energieffektivitet genom återanvändning, återvinning och slutförvaring samt marksanering och miljöbyggtjänster i Finland, Danmark och Sverige samt i övriga Norden. Med Sakabs kunskap, erfarenhet och bredd tas farliga ämnen bort från kretsloppet och värdefulla resurser tas tillvara. Sakab skapar värden för kunder, partners, anställda, ägare och kommande generationer.

Huvudanläggningen finns i Kumla. Vi är även representerade på ett flertal orter i Sverige med försäljningskontor. Vår omsättning uppgår till ca 400 miljoner kronor och vi är ca 130 anställda. Sakabs verksamhet bedrivs med fokus på kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö. Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001, ISO14001 och OHSAS 18001.

Sakab söker en vikarierande Miljöutredare
Vi vill förstärka vår Miljöenhet i Kumla med en vikarierande miljöutredaret. På Miljö arbetar vi med tillståndsärenden och utredningsarbeten för såväl vår egen anläggning i Kumla som framtida verksamhetsplatser och för kunders räkning. Miljö är en del av koncernens miljö-, arbetsmiljö- och säkerhetsavdelning (EHS) och arbetar för att stötta organisationen i miljöfrågor.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Att vara sakkunnig i tillståndsrelaterade frågor, framför allt internt på Sakab men även mot kund och samarbetspartners.
• Att självständigt ansvara för och genomföra miljöutredningar, t ex miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).
• Att självständigt ansvara för och driva tillståndsärenden och anmälningsärenden enligt Miljöbalken rörande framförallt avfallshantering och förorenade områden.
• Att vara kontaktperson mot våra samarbetspartners i tillståndsfrågor och avfallshanteringsfrågor över hela landet.

Din bakgrund
Tjänsten kräver högskole- eller universitetsutbildning med betoning på miljö/kemi/geologi/ hydrogeologi samt erfarenhet av miljöutredningsarbeten och även gärna förorenade områden. Då arbetet innebär omfattande dokumentation har du mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i skrift, men även i tal. Eftersom att engelska är vårt koncernspråk har du även god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Kunskaper inom arbetsmiljö och säkerhet är meriterande.

Personliga egenskaper
Vi vill att du har en positiv inställning, god förmåga till problemlösning, framför allt av teoretisk karaktär och att du kan arbeta självständigt och strukturerat. Du ska också kunna vara företagets ansikte utåt vid marknadsföringsinsatser.

Läs mer och ansök här!