Seminarium om förorenade områden och exploatering vid Industrigatan i Linköping

Renare Mark Öst bjuder in till seminarium

Vi träffas tisdagen den 8 september kl. 15.30 vid f.d. Startvätten i Linköping.

Anna Tullberg, EWG, guidar vid f.d. Startvätten (fastigheten  Automaten 5) där föroreningar åtgärdas inför exploatering. Magnus Jansson och Adrian Sandin-Sokolik, miljöskyddsinspektörer på Linköpings kommun, berättar om övriga förorenade områden i exploateringsområdet och om Lingvallens deponi (en av de största nedlagda deponierna i Linköping). Promenaden beräknas ta ca 1-1,5 timme och därefter går vi tillsammans till Lanemo konditori och tar något lätt att äta och dricka.

Mat och dricka till självkostnadspris

Plats: Vi träffas vid f.d. Startvätten, korsningen Industrigatan – Timmermansgatan, kl. 15.30 den 8 september

Anmäl dig gärna senast den 4 september.

Frågor och anmälan till Adrian Sandin-Sokolik (adrian.sandin-sokolik@linkoping.se, 013-20 61 79) eller Märta Ländell (marta.landell@swedgeo.se, 013-20 18 63).

Meddela gärna speciella önskemål om fika i samband med anmälan, t.ex. allergier eller om ni redan nu vet vad ni vill ha. I annat fall väljer vi på plats.

Välkomna!

Styrelsen
(Märta, Karin, Emma, Fredrik, Adrian, Markus)