Seminarium om deponier

posted in: Arkiv2, Events

Nätverket Renare Mark ordnade ett seminarium med temat deponier, ett ämne som rymmer både historik och nytänkande. Vi hörde bland annat om innovativa metoder för att utreda gamla deponier, ny lagstiftning och vad är egentligen Landfill Mining? Under en heldag i Malmö tittade vi på temat ur ett antal synvinklar, med föredragshållare från bland annat Avfall Sverige, Linné Universitetet, Golder och Ragn-Sells.

Vi inledde med att lära känna Avfall Sverige och deras arbete. Därefter fick vi, genom en kartläggning från SGI, en inblick i hur förorenade jord- och muddermassor hanteras nationellt med koppling till deponering.

Länsstyrelsen i Västra Götaland gav exempel på hur förorenade massor kan användas i tätskikt och vi fick via SGI och Ragn-Sells en genomgång av vad det nya EU-regelverket gällande avfallsklassning innebär samt hur deponiskatt kan användas som styrmedel. Vi tittade även på nedlagda deponier, hur går det till att avgränsa avfall med hjälp av geofysiska metoder? Hur ser juridiken kring nedlagda deponier ut och går det att utvinna värdefulla material från dem?

Datum och tid: Torsdagen den 26 november, kl 09.30-16.15 2015

Plats: Akvariet Event och Konferens, Dockplatsen 12, Malmö

Program

Inledning, Pär Larshans (Ragn-Sells),moderator
En introduktion till Avfall Sverige, Johan Fagerqvist, (Avfall Sverige)
Dagens hantering av förorenade jord- och muddermassor, Peter Flyhammar (SGI)
Nytt regelverk från EU, Ola Wik (SGI)
Glasdeponier -risk eller resurs? Yahya Jani (Linnéuniviersitetet)
Exploatering av deponier – Erfarenheter från Helsingborg och NSR, Kim Olsson (NSR)
Ansvarsfrågor vid nedlagda deponier, Maria Pajikull, (Gärde Wesslau)
Användning av förorenade massor i tätskikt, Gudrun Magnusson och Per Hubinett (Länsstyrelsen i Västra Götaland)
Sluttäckning av deponier -Problematiken vid användning av restavfall i sluttäckningen, Sandra Andersson, (Ragn-Sells)
Avgränsning av avfall genom geofysik, Maud Söderberg och Louise Gothfors, (Golder)