Besök vid Hallandsåstunneln om uppföljning av projektet och miljöproblemen då och nu

Renare Mark Syd välkomnar till ett studiebesök vid Hallandsåstunneln. Syftet med besöket är att skapa förståelse för projektets omfattning, de miljöproblem som uppstått inom projektet samt den framtida påverkan projektet förväntas medföra.

Vidare att ta lärdom om problemen inför andra stora infrastruktursatsningar i vårt närområde.

Tid: Tisdag 22 september, kl. 13–15.30
Plats: Trafikverket projekt Hallandsås , Vistorpsvägen 96, 269 71 Förslöv
Anmälan: Anmälan görs senast 14 september till kent.hogberg@agabsyd.se
Kostnad: Deltagande är kostnadsfritt. Fika finns att beställa. 45 kr/person.

Program
13.00              Kent Högberg från ÅGAB Syd hälsar besökarna välkomna
13:05-13:20   Filmvisning om projektet
13.20-13.40   Presentation om projektet
13.45-14.10   Rundtur i utställningen
14:15-15:15    Presentation av miljöarbetet vid projektet med frågestund
15:30              Avslutning

Se även inbjudan!