Seminarium och studiebesök på Renotvätten i Visby

Nu genomförs för första gången i Sverige en termisk in situ-sanering av klorerade lösningsmedel med metoden ERH – Electrical Resistance Heating. Projektet genomförs av Region Gotland med statlig finansiering från Naturvårdsverket.

Region Gotland har handlat upp det danska företaget Geo som genomför efterbehandlingsentreprenaden med stöd av Geoserve. Visby Ark är projektledare för genomförande och Geosigma har utfört markundersökningar, åtgärdsutredning, riskvärdering och projektering och har även hand om miljökontroll och tekniskt stöd under utförandet.

Tid: Onsdagen den 4 november, kl. 09:30 – 14:30

Plats seminarium: Konferenslokalen hos Missionskyrkan, Tjelvarvägen 4, Visby

Plats studiebesök: fd. Reno Kemomat, Endreväg 11, Visby

Kostnad: 150 kr exklusive moms per person.

Vi ordnar busstransport till och från studiebesöket för de som kommer med flyg:
Bussen på morgonen avgår från Visby Airport kl. 09:00 och 09:25
Bussen på eftermiddagen avgår från Endreväg 11 cirka kl. 15:00.

Anmälningsblankett (skickas till johanna.svederud@liljemark.net)
Program