Luleå tekniska universitet söker Doktorand i Tillämpad geokemi med inriktning mot historiskt gruvavfall

posted in: jobbarkiv

LTUAvdelningen för geovetenskap och miljöteknik vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser söker doktorand inom ämnesområdet Tillämpad geokemi med fokus på historiskt gruvavfall.

ÄMNESBESKRIVNING

Tillämpad geokemi omfattar studier av grundämnenas förekomst och mobilitet i miljön, med särskilt fokus på metoder för att förhindra och minska miljöeffekter från gruvdrift.

PROJEKTBESKRIVNING

Doktoranden erhåller doktorandtjänst under fyra till maximalt fem år (beroende på graden av institutionstjänstgöring). Forskningen kommer att vara inriktad mot geokemisk karakterisering av historiskt gruvavfall samt av residuer som uppstår efter utvinning av metaller från gruvavfallet. Doktorandstudierna genomförs i samarbete mellan tillämpad geokemi och malmgeologi.

ARBETSUPPGIFTER

Arbetsuppgifterna består av fältprovtagning av historiskt gruvavfall samt i omgivningen för att bedöma metallers mobilitet och föroreningsrisk. Mineralogiska studier. Geokemiska lakförsök. Riskbedömning. Även residuer som uppstår efter anrikning och extraktionsförsök av avfallet kommer att karakteriseras och dess föroreningsrisk bedömas. Arbetet kommer att utföras i samarbete med gruvföretag och andra forskare och forskarstuderande inom ämnesområdena mineralteknik och hydrometallurgi. Institutionstjänstgöring som t.ex. undervisning och studentrekrytering ingår i arbetsuppgifterna.

KVALIFIKATIONER

För behörighet till tjänsten som doktorand krävs avlagd civilingenjörs- eller masterexamen inom Naturresursteknik, Miljöteknik och geovetenskap, eller motsvarande. Se även; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet. Förutom goda betyg i relevanta ämnen från grundexamen är följande kriterier meriterande: – Mineralogiska kunskaper – Erfarenhet av geokemiskt arbete med koppling till gruvor – Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Läs mer och ansök här!