Nätverket Renare Mark region Öst inbjuder till en kväll om Riskkommunikation – Hur farligt är det att bo i förorenade områden?

Vi träffas tisdagen den 15 december kl. 16.00 på ÅF:s kontor på Storgatan 13 i Linköping.

Eftermiddagen inleds med glögg och pepparkakor. Ingela Helmfrid, Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland, håller ett föredrag om riskkommunikation och hur man kan hantera och informera om risker i olika skeden i projekt där förorenad mark finns, men också i områden där det finns naturligt höga metallhalter.

Efter föredraget går vi tillsammans till en närbelägen pub och tar något att äta och dricka.

Mat och dricka till självkostnadspris.

Plats: Vi träffas på ÅF:s kontor på  Storgatan 13 i Linköping (Åhléns-huset, ring på porttelefonen)
Tid: kl. 16.00 den 15 december

Anmäl dig gärna senast den 11 december.

Frågor och anmälan till Emma Klashed (emma.klashed@afconsult.com, 010-505 29 08) eller Märta Ländell (marta.landell@swedgeo.se, 013-20 18 63).