Seminarium om arbetsmiljö

Nätverket Renare Mark höll ett heldagsseminarium i Stockholm med temat arbetsmiljö. Vi fick bland annat att en inblick i hur olika aktörer jobbar med arbetsmiljö, vilka risker vi utsätts för och vad det finns för mätinstrument och hjälpmedel att ha med i fält.

Förmiddagen inleddes med en introduktion till Arbetsmiljöverkets reviderade arbetsmiljöhandbok och  fortsatte med att vi sedan fick lära oss mer om arbetsmiljörisker kopplade till markföroreningar samt hur vi kan minska riskerna med hjälp av olika mätinstrument och hjälpmedel som vi kan ha med i fält. Efter lunch var en presentation om hur aktörer från fyra olika nischer i branschen arbetar med arbetsmiljö. Hur  kommunicerar man effektivt arbetsmiljö vid en stor saneringen? Vilka risker utsätts de som arbetar med inventeringar och saneringar inom förorenade byggnader för? Vad kan vi lära oss från Gjuteribranschen? Och hur ser arbetsmiljöarbetet ut på ett stort internationellt konsultföretag?

Inbjudan
ProgramPresentationer
En introduktion till Arbetsmiljöhandboken -Anneli Liljemark, (Liljemark Consulting)
Hur hanteras arbetsmiljöbrott? – Lotten Loberg Åklagarmyndigheten Riksenheten för miljö‐ och arbetsmiljöbrott
Exponeringsrisker och cocktaileffekter – Pål Graff och Katja Hagström, Arbets -och miljömedicin, Örebro Universitetssjukhus
Riskkommunikation i flera led – hur når kommunikationen fram? Malin Norin och Jesper Grandin, NCC
Arbetsmiljörisker vid inventering och sanering av förorenade byggnader, Mikael Södergren, ISKAD – Industri och Skadesanering
Arbetsmiljö ur ett internationellt perspektiv, Patrik Nilsson (AECOM)