SLU söker doktorand i forskarutbildningsämnet: Markvetenskap

posted in: jobbarkiv

SLU10_300Bindning av perfluoralkylerade ämnen i mark – mekanismer och modeller

Perfluoralkylerade ämnen (s.k. PFAS-ämnen) har använts bl.a. i brandsläckningsskum. Dessa har visat sig vara både toxiska och lättrörliga, samt svårnedbrytbara. Dock är inte mycket känt när det gäller hur och i vilken grad PFAS-ämnen kan bindas i mark, vilket är betydelsefullt för bedömning av risk för läckage till grund- och ytvatten. I detta projekt kommer vi att noggrant studera bindningen av sex olika PFAS-ämnen till olika partikelytor (organiskt material, oxider och lermineral) samt till ett antal olika jordar. Metoder som används i projektet är bl.a. LC-MS, neutronspridning, STXM, och XANES-spektroskopi. Avsikten är att vi kan få tillräcklig kunskap om både mekanismer och bindningsstyrka så att en modell kan byggas för att förutsäga bindning av PFAS-ämnen och därmed risk för läckage från olika marktyper. Doktoranden kommer att ingå i Institutionen för mark och miljö, i forskargruppen för markkemi, men har även mycket kontakt med forskare från Institutionen för vatten och miljö vis SLU. Projektet innebär visst fältarbete, men framför allt laboratoriearbete samt modellering. Förutom SLU deltar även Uppsala Universitet (Institutionen för fysik och astronomi) i projektet.

Kvalifikationer
Sökande ska ha en masterexamen i markvetenskap, miljövetenskap, geovetenskap, miljö- och vattenteknik eller motsvarande. Avancerade kunskaper inom mark- och/eller vattenkemi är viktiga i projektet. Erfarenhet av modellering, fält- och laboratoriearbete, organisk miljökemi och av statistisk utvärdering är meriterande. Goda kunskaper i engelska i tal och i skrift är ett krav. Utöver ovannämnda kunskaper och erfarenheter är dina personliga egenskaper viktiga, såsom möjligheten att arbeta i team och förmågan att ta arbeta självständigt.

Anställningsform
Anställning som doktorand i 4 år

Läs mer och ansök här!