Årsmöte Nätverket Renare Mark region syd, samt 2 föredrag

Årsmöte Nätverket Renare Mark region syd, samt 2 föredrag

Nätverket Renare Mark i Syd kallar till årsmöte!
I samband med årsmötet hålls föredrag om:
”Saneringar vid arkeologiskt viktiga platser och kulturminnesmärkta byggnader”.

Tid: Onsdagen den 3 februari 2016 kl. 14.00 – ca 17.00
Plats: Helsingborg (Adressen fås vid anmälan)

Program

14.00 – 14.45 Föredrag med frågestund
Arkeologiska fynd kopplat till saneringar. Intressekonflikter, kunskap om fornlämningar, resurser mm kan vara intressant att diskutera. Lars Wallin från Kulturlandskap

 15.00-15.45 Föredrag med frågestund
Kulturminnesmärkta byggnader – Vilka skydd för byggnader med stora kulturhistoriska kvaliteter finns? Hur kulturminnesmärkta byggnader hanteras i förorenade områden. Intressekonflikter mellan miljöbalken och plan- och bygglagen. Torbjörn Håkansson från Malmö Stad

16.00 – 17.00 Fika och årsmöte NRM Syd

Aktiviteterna är kostnadsfria. Skulle platserna inte räcka till gäller först till kvarn, medlemmar i nätverket har dock förtur. Anmälan senast fredagen den 29.e januari.

Anmälan görs per mail till Kent Högberg, kent.hogberg@agabsyd.se
Ange namn, telefon, bolag/organisation och e-postadress.

Välkommen!