Institutionen för vatten och miljö på SLU i Uppsala söker doktorand i miljökemi

posted in: jobbarkiv

SLU10_300Högfluorerade ämnen i miljön – utveckling av nya behandlingstekniker för sanering och rening av mark och vatten

Organiska miljöföroreningar har i vissa områden kraftigt förorenat mark och grundvatten. Även vatten för dricksvattenproduktion har påverkats. Flera vattentäkter har nyligen fått stängas eller strypas eftersom högfluorerade ämnen (PFAS) har förorenat råvattenbrunnar. Dagens behandlingstekniker är ineffektiva för PFAS i jord och vatten. Det finns därför ett behov av att utveckla innovativa tekniker för att säkerställa framtida leverans av rent dricksvatten.

Syftet med projektet är att leverera nästa generations reningstekniker för högfluorerade ämnen i mark och vatten. Projektet omfattar: i) utveckling av innovativ teknik för immobilisering av PFAS i jord, ii) utvärdering av innovativa behandlingsmetoder för rening av PFAS i vatten, t.ex. genom elektrokemisk/sonokemisk behandling och adsorption till nanorör och iii) tillämpning av de utvecklade behandlingsteknikerna fält.

Kvalifikationer:
Sökande ska inneha en magisterexamen i kemi, miljövetenskap, eller motsvarande. En inriktning mot miljö- eller analytisk kemi, samt goda kunskaper i masspektrometri, organisk kemi och multivariat statistisk analys är meriterande. Goda kunskaper i engelska (både tal och skrift) krävs.

Ansökan ska innehålla ett CV, en kort beskrivning av erfarenhet som beskriver din lämplighet för tjänsten, kopior av examensbevis från högre utbildning, kontaktuppgifter för minst två referenspersoner samt helst ett skriftligt referensbrev från åtminstone en referensperson. Anställningen är på heltid i fyra år, med början så snart som möjligt.

Läs mer och ansök här!