Region Öst kallar till årsmöte och bjuder in till föredrag om PFAS

Nätverket Renare Mark Region Öst kallar till årsmöte och bjuder in till föredrag om PFAS, dels om kunskapsläget i Östergötland och dels om en specifik markundersökning.

Datum: 17 februari
Tid: 16:00
Plats: Obs! ny lokal på grund av stort intresse: Länsstyrelsens lokaler i Linköping, Lokalen heter: Nyfiket/Opalen (Ingång från kortsidan av byggnaden intill stadsbiblioteket) Adressen är: Östgötagatan 3.
– För er som kommer till Linköping med tåg innebär detta en promenad på ca 15 minuter eller stadsbuss 12.

Helene Ek från Länsstyrelsen berättar om vilka förorenade områden som finns i länet och vilka halter som mätts upp i recipienter och grundvatten. Ulrika Hakfelt från SAAB berättar om miljötekniska markundersökningar som utförts på deras område i Tannefors.

Program för eftermiddagen/kvällen:

  • Årsmöte
  • Föredrag
  • Fika, macka och dricka till självkostnadspris

Handlingar till årsmötet
Dagordning för mötet
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsplan 2016

Hör gärna av er till styrelsen om ni har förslag till aktiviteter inom NRM Öst under 2016. Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på Renare Marks webbplats senast två veckor före mötet. Vid årsmötet ska tre nya styrelseledamöter väljas.

Anmälan senast den 15 februari till marta.landell@swedgeo.se (013-20 18 63) eller karin.axelstrom@sweco.se (010-484 55 90).

Sprid gärna bland intresserade kollegor.

Välkomna!