AECOM Nordic söker provtagare i Stockholm och Malmö

posted in: jobbarkiv

AECOM_1c-blackJobbar du med förorenad mark och vill bli en del av ett av världens största miljö- och teknikkonsultföretag?

Nu söker vi fler handläggare och provtagare inom förorenad mark i Stockholm och Malmö, där du bland annat kommer att jobba som konsultstöd för ett flerårigt ramavtal avseende förorenade områden.

AECOM har ca 85 000 anställda i över 150 länder och verksamhet på alla 7 kontinenter, och är ett av världens största företag inom sanering och efterbehandling av förorenad mark. AECOM Nordic (före detta URS Nordic) har funnits i Norden sedan 2001, och vår ambition är att leverera innovativa lösningar med hög kvalitet och med fokus på arbetsmiljö.

Vi har ett 40-tal medarbetare i Norden, med kontor i Stockholm, Malmö, Helsingfors och Oslo. Vårt kontor i Sundbyberg ligger i den före detta Chokladfabriken nära natursköna områden som Marabouparken och Bällstaån, med bara 5 minuters promenad från en av Stockholms största knytpunkter för tåg, buss och tunnelbana. I Malmö ligger kontoret mycket centralt i närheten av Triangeln.

Under våra 14 år i Norden har vi kontinuerligt brutit ny mark med innovativa undersökningstekniker, saneringsmetoder och vårt världsledande sätt att lösa våra kunders problem. Med ett internt kunnande inom alla teknikområden jobbar vi inom företaget med intressanta projekt där vi kontinuerligt utmanas, men där vi också utmanar våra kunder för att höja kvaliteten på både undersökningar, efterbehandlingar och arbetsmiljö.

Inom miljö erbjuder vi följande tjänster inom Norden:

 • Inventeringar, undersökningar och efterbehandling av förorenad mark, grundvatten och sediment
 • Inventeringar, undersökningar och efterbehandling av förorenade byggnader samt rivning
 • Riskbedömning och modellering
 • Miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsansökningar
 • Miljö-Due diligence
 • Compliance Audits – revision
 • Hållbarhetstjänster inom miljöbyggnadscertifiering, CEEQUAL, ISO 14001 certifiering, avfallsrevision och optimering, energieffektiviseringsrevision
 • Arbetsmiljösamordning

Som del av AECOM Nordic blir du medlem i en familj där vi alla arbetar gemensamt inom projekten över landsgränserna. Här utnyttjas den bästa kunskapen där den behövs mest. Våra medarbetare är vana att resa och jobba över hela Norden. Vi arbetar med såväl svenska som internationella borr- och saneringsföretag samt har ett stort internationellt nätverk av experter inom företaget som ger dig det stöd du behöver för att leverera en vinnande produkt.

Genom både interna och externa internutbildningar i arbetsmiljö, fältmetodik, och projektledning ger vi dig möjlighet att utvecklas snabbt både som konsult och individ och få en helt ny syn på teknik och säkerhet i arbetet. Varje vecka kommer du att ha möjlighet att delta i någon av våra webinarier och ta del av metodbeskrivningar från de mest spännande projekten runtom i världen.

Du kommer att ha möjlighet att delta i arbetet inom de olika teknikområdena via undersökningar, riskbedömningar och efterbehandlingar både nationellt och internationellt. Till exempel är AECOM världsledande inom undersökningar och efterbehandlingar av bland annat PFAS och där satsar vi nu på att överföra denna kunskap till uppdrag för nordiska kunder.

I dina arbetsuppgifter kommer följande moment att ingå:

 • Provtagning inför schaktning, där planering, bedömning av risker under schaktningen och upprättande av provtagningsplan kan ingå
 • Provtagning i samband med genomförandet av miljötekniska undersökningar med syfte att konstatera om jord, sediment byggnadsmaterial eller vatten är förorenat.
 • Provtagning i samband med genomförande av olika kontrollprogram i syfte att kontrollera en utförd efterbehandling eller eventuell spridning av föroreningar.

Minimum Requirements

Du som söker tjänsten bör ha minst tre (3) års högskole- eller universitetsexamen inom naturvetenskap eller teknisk utbildning inriktad mot miljö/natur.

Du har körkort (B) då du kommer att resa en del.

Du har minst två (2) års erfarenhet av aktivt arbete med förorenade områden, där du bör ha jobbat med miljötekniska markundersökningar som omfattat borrning eller grävning, provtagning av jord och grundvatten, samt sammanställning i mindre rapport.

Du bör behärska svenska i både tal och skrift.

Preferred Qualifications

Det är meriterande om du har genomgått SGFs kurs Miljötekniska markundersökningar eller den allmänna delen i Nordtests certifieringsförfarande alternativt är certifierad provtagare, men det är inte ett krav.

Läs mer och ansök här!