Renare Mark Region Väst – Studiebesök till Eurofins i Lidköping

Renare Mark Region Väst kommer tillsammans med Eurofins Environment Testing Sweden AB ett studiebesök till Eurofins största laboratorium i Sverige tillika huvudkontor, i Lidköping.

Eurofins kommer att presentera och visa hur arbetet på ett stort kommersiellt laboratorium kan gå till och ni kommer att visas runt på labbet för att få se vad som händer med ett prov från det att det registreras till det att analysrapporten skickas ut. Ni kommer även att få en kort introduktion till ekotoxikologisk testning, vilket kan vara ett komplement till traditionella kemiska analyser för att undersöka föroreningars effekter i olika ekosystem.
Seminariet är gratis och Eurofins bjuder på lunch.

Preliminärt schema för dagen:
08:00 Avfärd från First Hotel G vid Centralen
09:45 Ankomst med fika och presentation av Eurofins i Lidköping
10:30 Rundtur på labbet och dess olika avdelningar
12:00 Lunch på Sockerfabriken i Lidköping
13:00 Ekotoxikologi – ett föredrag i samarbete med Jordnära miljökonsult AB
Ekotoxikologi ger möjlighet till att mer direkt undersöka föroreningars effekter i ekosystemen. Kemisk analys kan inte förutse kumulativa eller synergistiska effekter av miljöfarliga ämnen i mycket låga/höga koncentrationer. Komplettering med ekotoxikologiska metoder kan då ge ytterligare input till fördjupade miljöriskbedömningar för föroreningar i vatten, mark, sediment och avfall.
Föredraget avser att ge en introduktion till området; bakgrund, hur testerna går till, respons och resultat samt hur man utvärderar och jämför.
Föredragshållare: Helena Takner (FD), Jordnära Miljökonsult samt Patrick van Hees (Docent), Eurofins
14:15 Avfärd mot Göteborg
16:00 Ungefärlig ankomst i Göteborg

Läs mer i inbjudan.

Det finns fortfarande platser kvar, anmälningstiden är förlängd till måndag 16/5. Skicka er anmälan till vast@renaremark.se
Ange i anmälan om du önskar dagens kött, fisk, sallad eller vegetariskt som lunch samt om du har eventuella allergier.
Antalet platser är begränsat.