Sundsvalls kommun söker Miljöbalkshandläggare

posted in: jobbarkiv

sundsvallVill du bidra till att Sundsvall blir en bättre plats att leva och bo på?

Miljökontoret söker flera nya personer för arbete med miljöbalksfrågor. Några av våra medarbetare har valt att gå vidare till andra uppdrag och vi ser behov av att förstärka bland annat inom följande områden;

–        infrastrukturåtgärder,
–        förorenade områden,
–        miljöfarliga verksamheter,
–        samordning, planering och uppföljning.

Arbetsuppgifterna för dig styrs av din kompetens och dina personliga egenskaper! Du har stora möjligheter att påverka arbetets innehåll nu och i framtiden.

Miljökontoret som arbetsplats
Vi på miljökontoret har många uppgifter som syftar till att åstadkomma en hållbar samhällsutveckling. Vi har ett stort engagemang för uppdragen och för att skapa nytta och värde. Vi förbättrar ständigt vårt sätt att arbeta och som anställd på miljökontoret kommer du att vara en viktig del i detta. Här finns det stora möjligheter för dig att bidra både till din egen och till kontorets fortsatta utveckling. På miljökontoret bryr vi oss om varandra och det är viktigt att såväl arbetsliv som privatliv går ihop. Vi arbetar kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor för att skapa bra förutsättningar för en rolig, trygg och utmanande arbetsvardag.

Arbetsuppgifter
Miljöfarlig verksamhet
Vi arbetar med att granska hur olika verksamheter följer miljöbalkens regler. Viktiga frågor är exempelvis hantering av kemikalier och avfall. Vår tillsyn sker bland annat genom att vi inspekterar verksamheter, går igenom miljörapporter och yttrar oss i tillstånds- och anmälningsärenden. Vi stöttar och vägleder också verksamheter och allmänhet genom råd och information.

Miljökontoret är organiserat i ämnesområden varav detta är ett sådant område. Förutom att arbeta praktiskt med tillsyn söker vi någon som är intresserad av och har förmåga att samordna, planera och följa upp verksamheten.

Infrastruktur
Miljökontoret har uppdrag både vad gäller befintlig infrastruktur och kommande åtgärder. Vi har att bevaka en mängd intressen som exempelvis naturvård, luftkvalitet, hälsofrågor i form av buller, samt miljöhänsyn i form av förorenad mark och masshantering.

Förorenade områden
Miljökontoret har tillsyn över förorenade områden. I detta ligger bland annat att granska saneringsanmälningar, upprätta yttranden över planer/bygglov, samt på eget initiativ utreda ansvar och ställa krav på undersökning och åtgärd av kommunens mest prioriterade områden. Vi arbetar aktivt tillsammans med Stadsbyggnadskontoret för att öka åtgärdstakten genom att ha bra arbetssätt för att söka statlig finansiering för åtgärder där det saknas privat ansvar.

Kompetens
Akademisk utbildning inom miljöområdet eller relevant ingenjörsutbildning krävs.

Vi söker dig som har några års erfarenhet av arbete med miljöfrågor. Det kan vara såväl inom kommun eller länsstyrelse som vid privat företag.

Vi ser gärna att du har kunskap om relevant lagstiftning som exempelvis miljöbalken och förvaltningslagen.

Personliga egenskaper
Vi lägger mycket stor vikt vid ditt engagemang för de arbetsuppgifter som tjänsten omfattar. Med engagemang menar vi exempelvis drivkraften att utveckla arbetssätt och metoder för att åstadkomma nytta för människors hälsa och miljön.

Du ska ha god analytisk förmåga och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.

Du ska serviceinriktad ha lätt för att skapa kontakter och samarbeta, vara drivande och kunna arbeta självständigt och i grupp. Miljökontorets arbete utgörs till stor del av möten med människor, dels i tillsynsarbetet dels genom deltagande i arbetsgrupper både internt på kontoret och med externa aktörer. Din förmåga att kommunicera är därför ett viktigt redskap för att nå resultat i arbetet.

Vi söker personer med god förmåga att utarbeta och följa planer för prioriterade insatser, samt att slutföra arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifter innebär att du behöver körkort för personbil.

Sundsvalls kommun är en drogfri arbetsplats och du kommer att få göra ett drogtest i samband med anställningen.

Läs mer och ansök här!