Renare Mark Region Öst – Studiebesök Bestorp sågverk

Nätverket Renare Mark, region Öst, bjuder in till ett spännande studiebesök vid fd. Bestorp sågverk.

Mark, grundvatten och sediment är förorenade av dioxiner och förberedelserna inför efterbehandlingen av det tidigare sågverksområdet pågår förfullt. Marken och det gamla såghuset används idag av den lokala båtklubben. Projektet har många utmaningar att hantera!

Vi kommer att få lära känna området, historiken och föroreningssituationen och få höra om arbetet i projektet fram tills idag. Föredragen kommer att fokusera på hur man provtar och riskbedömer dioxiner, de åtgärdsförberedande undersökningarna, projekteringsarbetet och riskommunikationen i projektet.

Vid besöket medverkar projektledare Ebba Wadstein från Structor, beställare Malin Johansson Linköpings kommun och miljöinspektör Adrian Sandin Sokolik, Linköpings kommun.

Inbjudan.

Datum och tid: 31 maj 2016, kl. 16.00- ca 19.30
Plats:
Bestorps båtklubb

Kostnad: 100 kr/person
(självkostnad smörgås, dryck och samåkning)

Betalas på plats eller via Swish. Betalningssätt stäms av vid anmälan. Meddela vid anmälan om du vill delta i samåkning och samkväm samt önskemål om specialkost.

OBS, studiebesöket är nu fullbokat! Enstaka platser kan uppstå vid återbud Anmäl intresse för att delta  senast 23 maj till: Markus Gustafsson, markus.gustafsson@lansstyrelsen.se, 010-20 18 63 eller Adrian Sandin Sokolik, Linköpings kommun, adrian.sandin@linkoping.se, 013-20 61 79

Ta på er kläder efter väder!

Boka in i er kalender och anmäl er gärna snarast möjligt,
Antaletet deltagare är begränsat till 20 stycken!

Varmt välkomna!