Seminarium i Göteborg: Juridik – hjälper eller stjälper?

Den 24 november planerar Renare Mark ett seminarium om juridik i Göteborg. Nedan är förslag på teman för seminariet. Om du vill vara med och presentera eller har förslag på någon som skulle vara intressant att lyssna på så kontakta gärna vår koordinator Johanna Svederud.

  • Genomgång av nya domar från MÖD
  • Framtida ansvar för områden med restföroreningar (ex pga in situ-sanering, nya riktlinjer, analysmetoder och gamla deponier)
  • Områden där lagar och intressen krockar (ex sanering och kulturminnesmärkta byggnader)
  • DD
  • Avtalsformer
  • Upphandlingsformer
  • Ansvarsfrågor och möjlighet att kräva ersättning i förskott för åtgärder som utförts av annan än den ansvariga