Vårmötet 2017 – Från ax till limpa

Renare Marks Vårmöte 2017 anordnas på Clarion Hotel & Congress Malmö Live den 29-30 mars, med ett inledande studiebesök och mingelkväll den 28 mars.

Med temat Från ax till limpa vill vi med hjälp av aktörer från hela branschen belysa var det finns utvecklingspotential och möjliga lösningar i arbetet med förorenade områden, från de inledande planeringsskedena till efterkontroll och kunskapsåterföring. Vi efterlyser nu era erfarenheter och kunskaper inom förorenade områden – mark, vatten, byggnader och sediment. Ambitionen är att få perspektiv från så många sidor som möjligt, dvs myndigheter, verksamhetsutövare, konsulter, entreprenörer, laboratorier och mottagningsanläggningar m.fl. Årets tema är brett och rymmer flera inriktningar på föredrag, och i Call for abstract hittar ni förslag på teman för olika sessioner.

Kontakta gärna vår vårmöteskoordinator Hanna Hartmann om ni har några frågor, funderingar eller förslag.