Vinster med efterbehandling ur ett ekologiskt och socialt hållbart perspektiv

Nätverket Renare Mark och EkoNätet bjuder in till en dag med fokus på vinster som efterbehandling eller återställning av tidigare industrimark kan medföra för huvudmannen och samhället, samt praktiska exempel på hur det kan gå till.
Dagen inleds vid Naturens Hus i Örebro, med ett studiebesök vid naturreservatet Oset och Rönningeviken. Området som idag är mycket naturskönt har tidigare präglats av industriell verksamhet med bland annat soptippar, militärt övningsområde och oljehamn.
Dagen fortsätter med lunch och eftermiddagsseminarium i centrala Örebro. Under eftermiddagen kommer vi få lyssna till föredrag om vilka vinster och utmaningar som en huvudman kan få i samband med saneringar och ekologiska återställningar, samt vilka lärdomar som man har dragit. Föredragen har fokus på huvudmän från gruv- och stålindustrin samt med kommunal huvudman. kommer även få praktiska exempel på hur återställning och efterbehandling av tidigare industrimark kan leda till ekologiska och sociala vinster. Eftermiddagen avslutas med en paneldebatt, då vi har möjlighet att ställa frågor till en utvald panel.

Seminariet anordnas av Renare Mark och EkoNätet. För att fira vårt samarbete och bildandet av det nya nätverket EkoNätet anordnas en middag 17 maj på Elit Stora Hotellet, då deltagarna från respektive nätverk får möjlighet att lära känna varandra. Samarbetet har även möjliggjort att vi för detta seminarium har en reducerad deltagaravgift.

Inbjudan
Läs hela programmet här.

Presentationer
Dan Berggren Kleja, SGI
Annika Helker Lundström, Nationell miljömålssamordnare för näringslivet på Regeringskansliet.
Susanne Karlsson, LST Östergötland
Jonas Larsson, SSAB, SSAB
Yvonne Andersson Sköld, Cowi/Göteborgs universitet
Anders Forsgren, Boliden
Ulrika Larson, Empirikon
Stefan Grundström
Sopfie Carler, Jernkontoret
Malin Norin, NCC