WSP söker Gruppchef inom förorenade områden, miljökvalitet och vatten – Stockholm/Mälardalen

posted in: jobbarkiv

WSP_RGBWSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 34 000 medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi omkring 3 500 medarbetare.

Vi befinner oss i ett mycket expansivt skede och vi har en stark efterfrågan på våra tjänster. Inom Mark och Vatten i Stockholm/Mälardalen behöver vi därför förstärka med en gruppchef inom tjänsteområdet förorenade områden. Gruppens verksamhet inkluderar förstudier, åtgärdsutredningar, riskvärdering, åtgärdsval, riskbedömningar, förorenade sediment, kontrollprogram för vattenmiljö, miljöövervakning m.m. Beställare av våra tjänster inom området är företag (nationella och multinationella), statliga myndigheter, länsstyrelser, landsting och kommuner.

Läs hela annonsen här

(https://mycareer.wsp-pb.com/VacancyDetail.aspx?VacancyId=10669)