Länsstyrelsen i Södermanland söker Funktionschef miljöskydd och förorenade områden

posted in: jobbarkiv

lst-sodermanlandLänsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Natur och miljöenheten ansvarar för naturvårds- , miljöskydds- och vattenfrågorna som tillhör Länsstyrelsens viktigaste uppdrag. Enhetens övergripande mål är att bidra till att den nationella politiken inom miljöområdet får genomslag i länet. Enheten har c:a 50 medarbetare fördelade på fyra funktioner. 

Inom funktionen Miljöskydd och förorenade områden arbetar nio medarbetare med myndighetsutövning enligt miljöbalken (tillståndsprövning, tillsyn och tillsynsvägledning om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. m fl miljöbalken och förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken). 

Som en av enhetens fyra funktionschefer tillhör du Natur- och miljöenhetens ledning och rapporterar till enhetschef. Du ansvarar för funktionens verksamhetsutveckling, personal och ekonomi som en del av enhetens samlade perspektiv.

Arbetsuppgifter
Du ska leda och fördela arbetet inom funktionen för att både arbetsuppgifterna inom funktionen och samverkan inom enheten, med andra enheter och med länets aktörer löses på ett effektivt sätt. I uppdraget är stöd till handläggarna med prioriteringar av arbetsuppgifter och beslut i ärenden enligt arbets- och handläggningsordning viktiga delar. 

Funktionschefen kommer att, tillsammans med medarbetare i första hand på den egna funktionen med också från andra funktioner inom länsstyrelsen, ha en viktig roll i Miljösamverkan Södermanland där tillsynsprojekt och tillsynsvägledande utbildning drivs tillsammans med länets kommuner. 

Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som är en erfaren ledare. Du är rak och tydlig men är också bra på att lyssna och att ha en bra dialog. Du motiverar och utvecklar dina medarbetare och har mod att fatta beslut. Du har en lämplig högskoleutbildning samt bred sakkunskap inom miljöområdet. Du ska ha erfarenhet av ledning av personal i arbete med myndighetsutövning enligt miljöbalken. Du ska ha erfarenhet av arbete med verksamhets- och ekonomiuppföljning samt verksamhetsutveckling. 

Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Arbetet är självständigt och kräver noggrannhet och uppföljning i olika administrativa system.Du ska ha körkort och goda datakunskaper inom Microsoft Office. Vi kommer att lägga särskild vikt vid personliga egenskaper. Vi värdesätter god samarbetsförmåga och egen drivkraft liksom strategisk förmåga och helhetssyn på arbetet. Det är också viktigt att Du har god självkännedom och vill utvecklas som ledare. 

B-Körkort är ett krav. 

Anställningen är tillsvidare som tjänsteman med ett tidsbegränsat förordnade som funktionschef i 3 år. Tillträde snarast.

Sista ansökningsdag är den 28 augusti 2016.

Läs mer och ansök här!