Malmö stad söker ingenjör inom markmiljöfrågor

posted in: Lediga jobb

malmo

Arbetsplatsbeskrivning
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Med Malmö stads verksamheter i fokus medverkar serviceförvaltningen till en modern stad för alla Malmöbor. Vi är uppdelade i fyra affärsområden och erbjuder våra kunder allt från färdtjänst till IT och att svara i Malmö stads växel. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat.

Stadsfastigheters 115 anställda förvaltar Malmö stads fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg och kultur. Beståndet uppgår till över 1,5 miljoner kvadratmeter och omsätter årligen 1,2 miljarder kronor. Vår viktigaste uppgift är att tillgodose våra hyresgästers behov av väl fungerande lokaler.

Arbetsbeskrivning
Din roll blir att driva och bevaka markmiljöfrågor utifrån kommunens ansvar som markägare. Du kommer att arbeta strategiskt med stadsfastigheters hantering av markmiljöfrågor.

Du är vår kontaktperson gentemot övriga förvaltningar inom Malmö stad i markmiljöfrågor och ingår i stadens markmiljögrupp.

Du är vår kontaktperson och kravställare gentemot såväl entreprenörer som övriga förvaltningar inom Malmö stad i markmiljöfrågor.

I arbetet ingår att bedöma markens status, behov av markmiljöundersökningar och åtgärder. Du medverkar i upphandling av konsultutredningar och entreprenader inom markmiljöområdet.

Du har också ansvar för att de åtgärder som utförs på vårt uppdrag håller god kvalitet. I din roll ingår också att samordna insatser i samband med behov av marksanering på mark som förvaltas av Stadsfastigheter.

Du kommer i stor utsträckning att arbeta nära våra handläggare i investeringsprojekten samt ha många kontakter inom kontoret, med andra kommunala förvaltningar och myndigheter.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har adekvat högskoleutbildning med teknisk inriktning mot miljö eller geoteknik.

Du har erfarenhet av arbete med markmiljöfrågor och föroreningar av mark. Du har erfarenhet av juridiska frågeställningar som reglerar markmiljöfrågor samt ekonomiska förutsättningar och konsekvenser inom markmiljöområdet.

Du har erfarenhet/kompetens av upphandling på tjänster/ utredningar

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Ansökan
Ansök senast: 2016-08-31
Referensnummer: 2016-SF-65

Välkommen att söka genom att göra en digital ansökan via malmo.se lediga jobb

Kontaktperson
Helén Nilsson, Enhetschef, 0709-606887

Övrigt
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen