Framtida Problem?

posted in: Aktuellt

Samtidigt som det införs åtgärder för att minska utsläpp och användning av gifter så ökar antalet kemiska produkter i vårt samhälle och vi står inför nya utmaningar. Vissa kemiska produkter har välkända effekter på vår hälsa och vår miljö medan för vissa kemikalier och föroreningar saknas det mycket kunskap om hur de påverkar vår hälsa och vår miljö.

Under dagen kommer vi att få lyssna till föredrag som berör några av de ämnen som länge funnits i vårat ekosystem men som tidigare inte tagits någon större hänsyn till.

Vi inleder dagen med en spaning in i framtiden som följs av Örebro Universitet som ger oss bakgrunden, problembeskrivningen och de toxikologiska effekterna av mikroplaster. Därefter får vi höra vad finns det för möjligheter att rena vatten från mikroplaster. Juridikpasset efter lunch kommer att handla om grundläggande ansvar när det gäller verksamhetsutövare och fastighetsägare, skälighetsbedömning och miljöansvarsförsäkringar. Vi kommer att få lyssna till möjligheterna till onsite-behandling av PFOS-förorenad jord samt utmaningar och trender med PFAS-förorenade massor. Vad missar vi när vi mäter olika ämnesgrupper kommer Örebro Universitet berätta mer om. Dagen avslutas med att vi lyssna till risker med att använda avfall i konstruktioner.

Kostnad för medlem i Renare Mark: 1 800 kr/person exkl. moms. Kostnad för icke medlem: 2 100 kr/person exkl. moms. I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

OBS: Datum är ändrat till 13 februari! I