Här hittar ni sidor för de olika avdelningarna i Nätverket Renare Mark. Syftet med de regionala och tematiska avdelningarna är att medlemmarna ska få ta del och dela med sig av information som är mer specifik kring ett visst område eller om vad som händer i regionen där man arbetar.

Det finns inget separat medlemskap för de regionala eller tematiska avdelningarna utan medlem blir man i det rikstäckande nätverket. För att få separat information från de regionala eller tematiska avdelningarna så kan man fylla i vilka avdelningar man vill tillhöra när man registrerar sig som medlem, alternativt uppdatera sin info i registret.

Information om lokala aktiviteter annonseras ut här på webbplatsen och i månadsutskick via mail. För att få ut information om aktiviteter ska det vara webbredaktören tillhanda senast den 15:e varje månad. Månadsutskicket görs någon dag därefter.

I övrigt försöker vi ransonera antalet mail till medlemmarna så mycket som möjligt.