2006-12-31:
Gott Nytt År!


2006-12-30:
Dagsböter för oljeutsläpp (Bohusläningen 061230)
Slipervägarna måste tas bort (Helsingborgs Dagblad 061230)


2006-12-28:
Jorden oljeskadad under gammal mack (Helsingborgs Dagblad 061228)


2006-12-27:
Gamla soptippar har kartlagts (Kristianstadbladet 061227)
Insändare: Inga bostäder byggs på olämplig mark (Värmlands Folkblad 061227)
Dyr sanering måste fortsätta (Göteborgs-Posten 061226)


2006-12-24:
God Jul!


2006-12-23:
Nytändning för golfbaneprojektet (Nya Ludvika Tidning 061223)
Arsenikrisk vid stationsområdet (Borås Tidning 061223)


2006-12-22:
Ändring av regelverk kring Gusum? (Newsdesk 061222)
Markundersökningar gav inga överraskningar (Kristianstadbladet 061222)
Efter flera år kommer pengar för sanering av Fagervik (Sundsvalls Tidning 961222)

Internationella nyheter (MarksaneringsInfo)


2006-12-21:
34 miljoner till sanering av Svartvik (Sundsvalls Tidning 061221)
57 miljoner till utredning och sanering av förorenade områden (Newsdesk 061221)
NCC riskerar åtal för miljöbrott (Realtid.se 061221)
En chansning om pengar till Kvarntorpshögen (Nerikes Allehanda 061221)


2006-12-20:
Ny rapport från Hållbar sanering finns nu tillgänglig i Naturvårdsverkets webbokhandel: Åtgärdslösningar – erfarenheter och tillgängliga metoder


2006-12-20:
Ännu mera gift i marken vid Hackel (Östgöta Correspondenten 061220)
Nya provtagningar vid Galvano (Hallandsposten 061220)


2006-12-19:
Galvano i Knäred undersöks igen (SR P4 Halland 061219)
Marken vid Knäreds Galvano ska undersökas (Newsdesk 061219)
Värdet av att undersöka förorenade markområden (Chalmers Nyheter 061219)
Ny giftskandal skakar Klippan (Helsingborgs Dagblad 061219)
Vikenvägen försenas (Helsingborgs Dagblad 061219)
Ja till övningsbana trots giftvarning (Göteborgs-Posten 061219)


2006-12-18:
Veckans länktips blir ett julklappstips i form av en fotobok, Sverige från ovan av Tommy Hammarström och Lars Bygdemark. Detta är den största flygfotobok över Sverige som någonsin har gjorts. Boken är indelad i tre stora kapitel – Götaland, Svealand och Norrland.

Dagens Nyheters Malin Rydell skriver så här om boken:
”Den röda tråd jag ser i boken handlar om sediment och gifter. Åar som slingrar sig i ”ekologiska mönster” för att förhoppningsvis fånga upp näringen från övergödda marker. Tät, kostnadseffektiv granskog som en science fiction-artat snabbväxande attack mot röda stugor i före detta skogsbryn. Slaggberg, sedimentbassänger och slamdammar, konstgödseltillverkning och rötslam. Smältverksskorstenar och massaindustriutsläpp. Algblomning.”


2006-12-18:
Miljöhot efter översvämningarna (GT 061218)
Spillolja i dricksvattnet (Länstidningen Södertälje 061218)
Miljöprövningen av Tofta skjutfält drar ut på tiden (Helagotland 061218)
Förgiftad mark stoppar nya jobb (Motala & Vadstena Tidning 061218)

Internationella nyheter (MarksaneringsInfo)


2006-12-17:
Giftläckor från nedlagd färgfabrik (Aftonbladet 061217)
Ännu fler gamla soptippar hittade (Helsingborgs Dagblad 061217)
Giftläckor från nedlagd färgfabrik kan hota drickvatten (SR P4 Göteborg 061217)
Förgiftad mark i Bohus saneras (SR P4 Göteborg 06213)
”Det är inte pest och kolera” (Ölandsbladet 061216)
Mistra-miljoner till SLU (Upsala Nya Tidning 061212)


2006-12-16:
Giftig byggtomt ska saneras (Södermanlands Nyheter 061216)
Bakterier som käkar olja renar förorenad jord (Värmlands Folkblad 061216)
Cancerogena föroreningar stör framtidsboende – Marken måste saneras (Ölandsbladet 06126)
Giftchock hotar Viskan (Borås Tidning 061216)


2006-12-15:
BT-Kemidirektör talar ut (Lokaltidningen Landskrona Svalöv 061215)
Dieselläcka blir polissak (Barometern 061215)
Överfyllning hotade brunn men leverantören bara åkte (Östra Småland 061215)
Kemikaliefabriken läggs ned (Göteborgs-Posten 061215)


2006-12-14:
Ekonomisk strid kring sanering (Östgöta Correspondenten 061214)
Läcka inte HSB:s fel (Borås Tidning 061214)


2006-12-13:
Arsenik i marken vid Sandarve i Fardhem (Helagotland 061213)
Dryga böter om inte gifter kartläggs noggrant (Sydöstran 061213)
Inget problem med gifter vid Grini (Dala-Demokraten 061212)


2006-12-12:
RVF rapport 02:09 Bedömningsgrunder för förorenade massor har nyligen uppdaterats i ett nytt RVF-projekt av Kemakta. Uppdateringen har varit nödvändig eftersom nya regler inom både kemikalie- och avfallslagstiftningen har tillkommit som påverkar bedömningsgrunderna. RVF kommer att hålla ett seminarium den 7 februari 2007 i Stockholm där vi kommer att presentera den nya rapporten och de uppdaterade rekommendationerna för klassificering av förorenade massor som farligt avfall.
Mer information om seminariet samt anmälningsmöjligheter finns på vår hemsida: http://www.rvf.se/m4n?oid=2007_kurs23

Eventuella frågor besvaras av Jessica Christiansen, RVF tfn.  040-35 66 18 eller jessica.christiansen@rvf.se


2006-12-12:
Gifterna stoppar muddring av Mölndalsån (GT 061212)
Oljeförorenat slam kan behandlas miljöriktigt och kostnadseffektivt (Newsdesk pressmeddelande 061212)
Kanada och USA leder miljöarbetet (Expressen 061212)


2006-12-11:
Veckans länktips från MarksaneringsInfo är informationsplatsen om olika saneringstekniker hos Federal Remediation Technologies Roundtable i USA. Där finns flera vägar in för att hitta saneringsmetoder som passar för olika typer av förhållanden. Man kan söka sig fram antingen via förorening eller metod.

Veckans länktips samlas under Länkar.


2006-12-11:
Här utplånas giftresterna (Helsingborgs Dagblad 061211)
Här är ett av landets farligaste områden (Sydöstran 061211)
Vill köpa fastighet av kommunen (Östersunds-Posten 061211)


2006-12-11:
Marksaneringscentrum Norr informerar om att powerpoint-presentationer från MCNs Finalmöte finna att hämta på denna länk: http://www.chem.umu.se/MCN/publicering_projektbeskr.stm


2006-12-10:
Här är listan på de hälsofarligaste områdena (Sundsvalls Tidning 061210)
Vägen lång till egen saneringsanläggning (Sundsvalls Tidning 061210)


2006-12-09:
Plan för sanering av mark (Linköpings Tidning 061209)
Strömsund säger nej till företag (Östersunds-Posten 061209)
Skellefteå mest förorenat i Västerbotten (Norra Västerbotten 061208)
100 ton jord saneras (Borås Tidning 061209)


2006-12-09:
Beslut togs på MCNs finalmöte den 28 November att bilda regionalnätverket – Nätverket Renare Mark i Norr. Ett konstitutionerande möte planeras för Våren 2007. Interimstyrelsen består av Jan-Erik Lindström,Ordf. SMBE, Christian Maurice Ramböll/LTU, Karin Forsgren, Länsstyrelsen Norrbotten och Johan Hörnsten, Sweco-Viak.


2006-12-08:
Pär-Erik Back försvarar den 19/12 sin avhandling ”Value of Information Analysis for Site Investigations in Remediation Projects” Disputationen sker kl 13.00 i sal VF, Chalmers, Sven Hultins gata 6. Fakultetsopponent är professor Mitchell J. Small från Carnegie Mellon University, Pennsylvania, USA.

Huvudhandledare för Pär-Erik har varit docent Lars Rosén vid FRIST, Institutionen för Bygg och miljöteknik, Chalmers. Biträdande handledare har varit docent Tommy Norberg vid Institutionen för Matematiska vetenskaper, Chalmers.


2006-12-07:
2 000 liter diesel rann ut (Norra Västerbotten 061207)
Stort oljeutsläpp i Bredared Borås Tidning (061207)
Miljöskandalen växer (Arbetarbladet 061207)
Det här vill länsstyrelsen ska undersökas (Helsingborgs Dagblad 061207)
Nu startar sanering efter Nordtanks verksamhet (Sundsvalls Tidning 061207)
Inga tecken på allvarliga miljöproblem (Kristianstadbladet 061207)


2006-12-06:
Mark måste saneras från gift (Barometern 061206)
Grundvattnet vid Atollen inte kraftigt förorenat (Jönköpings Nytt 061206)
Hopp om pengar till sanering av gift (Nerikes Allehanda 061206)
Sanering av BP-området 2007 (Norrköpings Tidningar 061206)
Söker bidrag för att rena mark (Helagotland 061206)


2006-12-05:
Renare Marks Vårmöte 2007 i Örebro 20-21 mars samt Forskarmöte 19 mars.
Påminnelse om att abstracts måste vara inne 10 december. Läs mer under Vårmöte 2007.


2006-12-05:
Starkt miljögift i naturhamnar (Södermanlands Nyheter 061205)
Länsstyrelsen om föroreningarna i Vall: Värre än befarat (helagotland.se 061205)
Erasteels gifter oroar (Arbetarbladet 061205)
Förorenad mark ska saneras (Kristianstadbladet 061205)


2006-12-04:
Behandling av förorenad jord vid BT Kemi (Nordiska Industriprojekt 061204)
Inga åtgärder mot riskmiljö (Norrköpings Tidningar 061205)
Saltöhem köpte mark som var förorenad av metaller (Blekinge Läns Tidning 061204)
`Mitt företag har inte smutsat ner marken` (Blekinge Läns Tidning 061204)


2006-12-04:
Veckans länktips från MarksaneringsInfo är ett tips för de som ännu inte besökt länksamlingen över Rapporter och Utredningar hos MarksaneringsInfo. Där finns mängder av rapporter, broschyrer, utredningar, examensarbeten och avhandlingar länkade. Nästan alla går att hämta som pdf-filer.

Veckans länktips samlas under Länkar.


2006-12-01:
Utlysning av forskningsmedel inom förorenade områden

Inom ERA-NET programmet Snowman utlyses cirka 700.000 Euro med sista ansökningsdag 28 februari 2007. Programmet Snowman är en samverkan mellan forskningsfinansiärer i olika länder. Naturvårdsverkets andel i programmet är cirka 100.000 Euro.

Mer information om utlysningen finns på programmets webbsida:
http://www.snowman-era.net

Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag kan finansiera forskare vid universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Kontakt på Naturvårdsverket: Kerstin Jansbo
Läs utlysningen: Länk


2006-12-01:
SWECO VIAK arrangerar den 3–4 oktober 2007 en konferens kallad ”UNDER YTAN – Dagens lösningar för framtida generationer” för dig som vill följa utvecklingen inom förorenade områden, dryfta aktuella frågeställningar och få mer kunskap inom området. Det är också ett gyllene tillfälle för dig att knyta nya kontakter med olika specialister inom branschen.

Skicka ditt abstract om ca 250 ord senast den 28 februari 2007. Mer info under Konferenser


2006-12-01:
Ny rapport om förorenade områden (Läsnsstyrelsen Uppsala 061201)
Nya växtfynd försvårar blysanering (Helsingborgs Dagblad 061201)
Miljöfarligt avfall dumpades hos Täby-bonde (Expressen 061201)
Saneringspengar beviljade utan knot (Helsingborgs Dagblad 061201)
Stopp för schaktmassor (Hallandsposten 061201)


2006-12-01:
Besöksstatistiken för november månad visar att Renare Marks hemsida hade 3292 unika besökare som genererade 8544 sidvisningar. Genomsnittet för antal besökare låg på 110 per dygn, inklusive helgdagar. Högsta noteringen för ett dygn var 195 besökare och 536 sidvisningar.


2006-11-30:
Oljeutsläpp vid Svenska Rayon (Kemivärlden 061130)
Sanering med bidrag (Värmlands Folkblad 061130)
Provsvar på frukter dröjer (Helsingborgs Dagblad 061130)
Giftigt område står helt öppet (Södermanlands Nyheter 061130)
Nu ska skiten bort (Helsingborgs Dagblad 061130)


2006-11-29:
Kartläggning av dumpad ammunition fortsätter (Försvarsmakten 061129)
I DAG: Start för BT-Kemi-saneringen (Helsingborgs Dagblad 061129)
Saltöhem kräver Metallkonst på 4.3 miljoner för sanering (Sydöstran 061129)
Nytt larm om flera gifter i dricksvattenbrunnar (Eskilstuna-Kuriren 061129)
Tre fastighetsägare hotasmed vite om de inte städar (Eskilstuna-Kuriren 061129)


2006-11-28:
Miljöinspektör har grävt fram Brynäs förorenade historia (Arbetarbladet 061128)
Kommunen ska nu gå till botten med Näsnarens alla föroreningar (Katrineholms-Kuriren 061128)
Giftrester funna i hamnbassäng (Sydöstran 061128)
Marken förgiftad vid slipervägarna (Helsingborgs Dagblad 061128)


2006-11-27:
Med start idag införs Veckans länktips från MarksaneringsInfo för att ge lite intressanta tips om andra webbplatser att besöka. Webbadresserna kommer sedan att samlas under Länkar.

Dagens tips handlar om en holländsk nyhetstjänst om förorenad mark. Bodemnieuws har en ofta uppdaterad nyhetsbevakning där man kan ta del av vad som händer i landet. Holländskan går rätt bra att förstå när man läser den.


2006-11-27:
Spår av svag förorening i vattentäkten (Barometern 061127)
Diesel läckte ut vid bensinstation (Helsingborgs Dagblad 061127)
Det går inte att omförhandla en paragraf i avtalet (Katrineholms-Kuriren 061127)


2006-11-24:
Inventering av miljöstörande ämnen i landstingets fastigheter (Newsdesk pressmeddelanden 061124)
Sanering jätteprojekt (Barometern 061124)
Liten risk för förorening (Gotlands Tidningar 061124)


2006-11-23:
Höga arsenikhalter i Enköpingsbrunnar (Upsala Nya Tidning 061123)
Köpet av lokstallarna skjuts på framtiden (Katrineholms-Kuriren 061123)
Mycket arsenik i svenska brunnar (Expressen 061123)
Nanoteknik renar arsenik (Dagens Nyheter 061112)


2006-11-22:
Klartecken för provgrävning av förorenad jord (Helsingborgs Dagblad 061122)
Nu kan provsanering av BT-Kemi-området starta (Newsdesk pressmeddelanden 061122)
Munksjö-VD ligger lågt (Jönköpings Nytt 061122)
Sanering på gång (Nya Ludvika Tidning 061122)
Kommunen vill ha snabbt svar om läcka på Statoil (Trelleborgs Allehanda 061122)


2006-11-21:
Nätverket Renare Mark – Örebro inbjuder till Presentation av ”Hållbar Sanering” projekt
Tisdag 19 december 2006, kl. 13-15, Hörsal M, Musikhögskolan, Örebro Universitet

Två projekt inom Naturvårdsverkets forskningsprogram ”Hållbar Sanering” baserade i Örebro pågår just nu. Projekten rör riskkommunikation vid efterbehandling samt biotillgänglighet och toxicitet i förorenad (och renad) jord. Dessutom kommer det att bli en kort presentation av aktuella EU direktiv och standardisering.

Läs hela inbjudan: Länk


2006-11-21:
Enighet om rensning av markområde efter porslinstippning (Lidköpingsnytt 061121)
Svartsjöarna sanerade (Barometern 061121)
Direktiv för Helgenäs nya hamn (Västerviks Tidning 061121)
Tvingas betala för andra som förorenat (SR P4 Halland 061109)
Pengar till att sanera vid Eketånga i Halmstad (SR P4 Halland 061030)

AUS: Geologists a scarce resource (The Australian 061122)


2006-11-20:
Nytt läckage av bensin på Statoils mack i centrum (Ystads Allehanda 061120)
Dioxinet ligger bundet i marken (Nerikes Allehanda 061120)
Grundvattnet i Kolbäck undersöks (Vestmanlands Läns Tidning 061120)


2006-11-19:
Renare Mark Öst inbjuder till studiebesök hos ALcontrol i Linköping tisdagen den 16 januari

Efter studiebesöket finns det möjlighet till dryck och förtäring till självkostnadspris på SGI (Statens Geotekniska Institut), som ligger alldeles bredvid.

Anmäl er på e-post till:madde.andersson@norrkoping.seså snart ni kan. Helst före jul, dock senast 10 januari. Meddela om ni följer med på efteraktiviteten! Läs hela inbjudan:Länk


2006-11-19:
Förorenad mark i Ystads hamn behöver saneras (Ystads Allehanda 061119)


2006-11-18:
Böter om inte olja saneras (Värmlands Folkblad 061118)
Planerar hamn vid Zakrisdal (Värmlands Folkblad 061118)
Utspilld olja kan drabba grannar (Sydsvenskan 061117)


2006-11-17:
Muddringen i Svartsjöarna är avslutad

Från maj till november har ett intensivt arbete med att muddra Svartsjöarna i Hultsfreds kommun pågått. Nästan 260 000 kubikmeter kvicksilverförorenat sediment har inom loppet av sju månader muddrats och omhändertagits i geotuber i en på området anlagd deponi. Ny teknik och nytt arbetssätt har bidragit till en rekordsnabb muddring.

Måndagen den 20 november klockan 13.00 i kommunhuset i Hultsfred har du möjlighet att träffa projektets experter för att ställa frågor om projektet, arbetssätt och den i Sverige unika teknik som använts vid muddringen i Svartsjöarna.

För mer information kontakta projektets informationsansvarige:
Thorbjörn Svahn, Hultsfreds kommun, telefon 0495-24 13 10
www.hultsfred.se/svartsjoarna


2006-11-17:
Klartecken för omstritt markköp (Helsingborgs Dagblad 061117)
Risk för förorenat grundvatten på Lister (Sydöstran 061117)
Grytatippen kan få lagra farligt avfall (Vestmanlands Läns Tidning 061117)
Här ligger kvicksilvret som tagits upp ur sjöarna (Östran/Nyheterna 061117)


2006-11-16:
Länsstyrelsen sätter press på Munksjös ledning (Jönköpings Nytt 061116)
NSR vill öppna stängd kompost (Helsingborgs Dagblad 061116)
Mångmiljonkrav på arvingar överklagat (Gotlands Tidningar 061116)


2006-11-15:
Munksjö måste betala sanering (SvD 061115)
Sanering i Ydrefors kostar minst åtta miljoner (Östgöta Correspondenten 061115)


2006-11-15:
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartmenetet har inbjudit Nätverket Renare Mark (tillsammans med 92 andra föreningar och myndigheter mm) att inkomma med synpunkter på några remisser från EU rörande en temainriktad strategi för markskydd. Eftersom Renare Mark har som policy att inte vara remissinstans vill vi därför förmedla informationen till våra medlemmar för möjlighet att yttra sig om intresse finns.

– Europaparlamentets och rådets direktiv KOM (2006) 231 slutlig,
– kommissionens meddelande KOM (2006) 232 slutlig, förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om inrättande av rambestämmelser för markskydd och om ändring av direktivt 2004/35/EG.
– den konsekvensbedömning som kommissionen presenterat SEC (2006) 620.

Yttrande skall vara inkommet till Miljö- och samhällsdepartementet senast den 12 januari 2007, i tre exemplar samt per e-post.
Dokumenten finns på följande länk: http://ec.europa.eu/environment/soil/index.htm.


2006-11-14:
Företag hotas av stort vite (Norrköpings Tidningar 061114)
Grovt oljespill förorenar mark – företag anmält (Värmlands Folkblad 061114)
Sprängfylld sjö saneras till slut (Norra Västerbotten 061114)
Ala Lombolo saneras (Norrbottens-Kuriren 061114)


2006-11-14:
Renare Mark Väst vill påminna om Götaälvdagen den 6 december. Sista anmälningsdagen är på fredag 17 november.

Renare Mark Väst anordnar en temadag om Götaälvdalen och inbjuder härmed samtliga intresserade att ta del av vad som händer. Plats: Geovetarcentrum, Wavrinskys plats  Tid: 9-16, den 6 december 2006

Kostnad: 300kr som faktureras. I avgiften ingår lunch och fika.

Anmälan görs per e-post till maria.gustavsson@o.lst.se. Vid anmälan ska anges namn, organisation, faktureringsadress, e-post och telefonnummer.

Välkomna önskar styrelsen i Renare Mark Väst! Läs program och inbjudan: Länk


2006-11-13:
Idag välkomnar Renare Mark en ny företagsmedlem i form av Preem Petroleum. Kontaktperson är nätverkets vice ordförande Hans Hägglund. Antalet korporativa medlemmar är därmed uppe i 153.


2006-11-13:
Gifthot stoppar golfbana (Göteborgs-Posten 061113)
Försvaret bärgar dumpad ammunition (Norrbottens-Kuriren 061113)


2006-11-12:
Nanoteknik renar arsenik (DN 061112)
Bakterier under jord lakar ut uran (SvD 061112)
Frågetecken för många oljetankar (Helsingborgs Dagblad 061112)


2006-11-11:
Miljön- hetare än någonsin (Katrineholms-Kuriren 061111)
Olja läcker ut i Göta älv (TTELA 061111)
Tvångsmedel för att förmå sågverksägare att städa upp (Dalademokraten 061111)


2006-11-09:
Snabb handläggning önskemål från projektledning (Helsingborgs Dagblad 061109)


2006-11-08:
Politiker positiva till att industribyggnad rivs (Västerviks Tidningen 061108)
Åkerbydammen innehåller gifter (Upsala Nya Tidning 061108)
Olyckligt om bidragen till sanering minskar menar Länsstyrelsen i Örebro (SR P4 Örebro 061030)


2006-11-07:
Nytt öppet möte på gång i BT Kemi-projektet (Helsingborgs Dagblad 061106)
Gifter nära vattentäkt (Barometern 061107)


2006-11-06:
Renare Mark hälsarAllrenhållning Sverige ABvälkomna som ny företagsmedlem. Företaget erbjuder tjänster inom avfallsområdet, hantering och insamling av material, slamsugning och avloppsspolning. Företaget erbjuder även utredningar av förorenad mark i sin verksamhet.

Allrenhållning AB har verksamhet i Söderköping, Finspång, Åtvidaberg, Norrköping, Linköping, Valdemarsvik, Trosa och Gnesta. Kontaktperson är Maria Eriksson.


2006-11-06:
Inga bostäder på Resedan förrän området sanerats (Östra Småland 061106)
”Kryphål i EU:s kemilag riskerar förorena grundvattnet” (Europaportalen.se 061106)


2006-11-05:
Glasbrukets öde nära? (Borås tidning 061105)


2006-11-03:
Idyllen kan vara full av giftiga föroreningar (Arbetarbladet 061103)
100 miljoner för att få bort giftet (Aftonbladet 061103)
Inga åtgärder mot misstänkt dioxinförgiftning (Värmlands Folkblad 061103)
Gift rinner från Rörstrandstippen till grundvatten och Vänern (Lidköpingsnytt 061103)


2006-11-02:
BT Kemi misstänks för nytt utsläpp (Hallandsposten 061102)
Kreosot och kvicksilver förorenar Näsnaren (Katrineholms-Kuriren 061102)
Allt dyker upp igen (Katrineholms-Kuriren 061102)


2006-11-01:
Årets miljöpris till Zugol AB (Södra Dalarnes Tidning 061101)
Djurlivet i sjön Näsnaren i Katrineholm är inte påverkat av kreosot (Newsdesk pressmeddelande 061101)
Miljögift i naturen kan trigga manligt könshormon hos människa (Newsdesk pressmeddelande 061101)


2006-11-01:
Besöksstatistiken för oktober månad visar att Renare Marks hemsida hade 3578 unika besökare som genererade 8969 sidvisningar. Genomsnittet för antal besökare låg på 115 per dygn, helgdagar med väldigt få besökare inräknade. Det är en nedgång jämfört med föregående månad då NORDROCS var orsak till väldigt många besök.


2006-10-31:
Markägare får brev om föroreningar (Upsala Nya Tidning 061031)
Företagen får en vecka att lösa arseniksaneringen (Nerikes Allehanda 061031)
Ett steg närmare en sanering av havsviken (Norrköpings Tidningar 061031)


2006-10-30:
Små risker i Wij valsverk trots giftiga föroreningar (Arbetarbladet 061030)
Förorenad mark under Pumps bensinstation (Helsingborgs Dagblad 061030)
Biltema vill ha kemikalielager (Hallandsposten 061030)


2006-10-28:
Sågviken i Hovmantorp måste saneras (Smålandsposten 061028)


2006-10-27:
Här syns spåren efter trädfällningen i somras (Barometern 061027)
Marken i Vassmolösa förorenad (Barometern 061027)
”Allt sådant här handlar om pengar” (Barometern 061027)


2006-10-26:
GDL-köp steg ett i dansk expansion (Helsingborgs Dagblad 061026)
Galleriabygget giftsaneras tidigast på måndag (Örnsköldsviks Allehanda 061026)
Shell betalar oljesanering (Borås Tidning 061026)
Dyrbar dom för Boliden (Norrbottens-Kuriren 061026)
Föreläggande väntar för pappersbruket (Helsingborgs Dagblad 061026)
Miljöförsyndelser ska åtgärdas (Dalademokraten 061026)
Södermark förgiftad (Hallandsposten 061026)


2006-10-24:
Fabriksrivning stoppas av giftrapport (Sydöstran 061024)
Fastighetsbolaget ska köpa men ordförande är emot (Östra Småland 061024)


2006-10-23:
Bensinslangning ledde rakt ut i vattentäkten (Östra Småland 061023)
Hälften av mackarna kan försvinna (Dagens Industri 061021)

En nyhet som är några veckor gammal men som kan vara av intresse för branschen:
Strukturförändringar inom farligt avfall (Pressmeddelande SAKAB 060922)


2006-10-21:
Misstankar om giftrester vid såg (Barometern 061021)


2006-10-20:
Renare Mark Mälardalen kommer med en ny inbjudan till studiebesök efter att förra tillfället blev inställt.

Vad händer efter att jorden lastats på lastbilen?

Av de steg som finns i ett efterbehandlingsprojekt kommer Renare Mark Mälardalen att besöka det i många fall avslutande – deponin eller behandlingsanläggningen. Ett steg som för den utomstående ofta bara betyder en offererad tonkostnad eller åtskilliga anläggningsmaskiner. För att ta reda på vad som händer efter att jorden fraktats bort med lastbilarna gör vi ett studiebesök på Högbytorp, den 13 november, som är både en behandlingsanläggning och en deponi.

Läs mer på avdelningens sida: Länk


2006-10-20:
Marksaneringscentrum Norr inbjuder till MCN Finalmöte. Landvinningar i Norr. Umeå Folket hus, 28-29 November.

Inbjudan och program


2006-10-19:
Kommunen köper fabriken och hoppas på 40 nya jobb (Östra Småland 061019)
Barkfilter kan bli rena klippet för Karl-Erik (Länstidningen Östersund 061019)
Grävning för fjärrvärme avslöjade stora föroreningar (Arbetarbladet 061019)
Tvist om sanering av oljeskada blir ett fall för tingsrätten (Östersunds-Posten 061019)
Oro för gifter från järnvägsslipers (SR P4 Västmanland 061017)
Omstritt förslag till nybygge (SR P4 Sörmland 061016)
Oklart om sanering av Ala Lombolo (SR P4 Norrbotten 061013)
Saneringspump från Jukkasjärvi belönad (SR P4 Norrbotten 061012)

USA: World´s worst polluted places 2006 (Blacksmith Institute)


2006-10-18:
Försvarets bränsletankar grävs upp (TTELA 061018)
Provborrningar ska avslöja gift i marken (Hallands Nyheter 061018)


2006-10-17:
Miljoner till miljöforskning (Newsdesk pressmeddelanden 061017)
En ”enkel fråga” från Svensson till Grimlund (Helagotland 061017)
Bygge gör halt i väntan på sanering (Sydöstran 061017)
Miljögiftshotet i Äggfors ännu inte utrett (Länstidningen Östersund 061017)
Sanering av kisaska kan kosta upp till 64 miljoner (Länstidningen Östersund 061017)


2006-10-16:
Farlig lekplats inte säkert farlig (Nyhet.nu 061016)
Ingen sanering i Fällfors? (Norra Västerbotten 061016)
Förorenade schaktmassor måste bort (Hallands Nyheter 061016)
Bergförråd bommas igen (Värmlands Folkblad 061016)
Mjölby kommun kräver före detta arrendator på 700 000 kronor (Östgöta Correspondenten 061016)
Ogräsgift samlas i bäckar och åar (Svenska Dagbladet 061016)
Allvarlig olycka med diesel i Laxå (Nerikes Allehanda 061015)


2006-10-14:
Omfattande sanering vid Mieån och AG (Blekinge Läns Tidning 061014)
Allvarlig förorening vid träförädlingen (Corren.se 061014)


2006-10-13:
VÄLKOMNA TILL GÖTAÄLVDAGEN 6 december!
I Götaälvdalen är aktiviteten stor, problemen många och intresset för vad som händer stort. Renare Mark Väst anordnar en temadag om Götaälvdalen och inbjuder härmed samtliga intresserade att ta del av vad som händer.
Plats: Geovetarcentrum, Wavrinskys plats
Tid: 9-16, den 6 december 2006

Kostnad: 300kr som faktureras. I avgiften ingår lunch och fika.

Anmälan görs per e-post till maria.gustavsson@o.lst.se senast 17 november. Vid anmälan ska anges namn, organisation, faktureringsadress, e-post och telefonnummer

Välkomna önskar styrelsen i Renare Mark Väst! Läs program och inbjudan: Länk


2006-10-13:
Kvicksilverrester i marken tvingar Gammelstilla whisky att flytta (Arbetarbladet 061013)
Gamla soptippar orsakar problem för vägbygge (Helsingborgs Dagblad 061012)
10-tals miljoner för att sanera miljögifter (Vestmanlands Läns Tidning 061013)
Förorenad jord vid järnvägsbygget (TTELA.se 061013)
Europeiska företag vill satsa i Västernorrland (Sundsvalls Tidning 061013)


2006-10-12:
Förorenat träavfall skapar miljöproblem (Newsdesk pressmeddelanden 061012)
SJ åläggs betala sanering (Upsala Nya Tidning 061012)
Tivoli läckte olja (Bergslagsposten 061012)
Bensinläckage måste saneras (Länstidningen Östersund 061012)


2006-10-11:
SGI vill informera om ett test av oral biotillgänglighet som de kan erbjuda. I bifogad pdf-fil kan man läsa mer om metoden. Länk


2006-10-11:
Dumpning av ammunition kartläggs (Försvarsmakten 061011)
Karlstads kommun vill köpa nedlagd skjutbana (Värmlands Folkblad 061011)
Instabila granater ska bort från sjö (SR P4 Norrbotten 061009)


2006-10-10:
Förgiftad mark vid barnens nya lekpark (Aftonbladet 061010)
Ägaren vill spränga bruksområdet i Gusum (Norrköpings Tidningar 061010)
Söker gift på botten (Norrbottens-Kuriren 061010)
Obesiktad cistern kan bli dyr affär för fastighetsägare (Västerbottens-Kuriren 060610)


2006-10-09:
DSV Miljø A/S, Danmark har köpt RGS90 A/S.
SOILREM – MB ENVIROTECH AB:s ägare, DSV Miljø A/S Danmark med ca 400 anställda som omsätter ca 1,3 miljarder DDK har köpt samtliga aktier I RGS90 A/S.

De två bolagen SOILREM – MB ENVIROTECH AB och det nytillkomna bolaget RGS90 Sverige AB kommer att samverka inom området återvinning och jordbehandling och verksamheten inom SOILREM – MB ENVIROTECH och RGS90 blir mer komplett både geografiskt och inom metoder för rening av jord. Pressmeddelande


2006-10-09:
Vad händer efter att jorden lastats på lastbilen?

Av de steg som finns i ett efterbehandlingsprojekt kommer Renare Mark Mälardalen att besöka det i många fall avslutande – deponin eller behandlingsanläggningen. Ett steg som för den utomstående ofta bara betyder en offererad tonkostnad eller åtskilliga anläggningsmaskiner. För att ta reda på vad som händer efter att jorden fraktats bort med lastbilarna gör vi ett studiebesök på Högbytorp, den 17 oktober, som är både en behandlingsanläggning och en deponi.

Anmälan senast fredagen den 13:e oktober. Läs mer på avdelningens sida: Länk


2006-10-09:
Idag hälsar vi Miljökontoret i Linköping välkommen som ny korporativ medlem i nätverket. Kontaktperson för kontoret är Anna Ohlsson.


2006-10-07:
Oljeläckage ska saneras (Dala-Demokraten 061007)
SJ krävs åter på saneringskostnad (Upsala Nya Tidning 061007)


2006-10-06:
Inga förhöjda dioxinhalter hos Mariebergsjobbare (Tidningen Ångermanland 061006)
Höga metallhalter inte farliga (Upsala Nya Tidning 061006)
Studiebesök i saneringssyfte (Norrköpings Tidningar 061006)


2006-10-05:
Renare Mark hälsar konsultföretaget Atkins välkomna som korporativ medlem. Atkins är ett globalt konsultföretag med verksamhet i många länder. I Sverige finns 95 anställda varav cirka 5 personer på miljösidan. Kontaktperson för marknadsområdet förorenad mark är Mats Hörnfeldt i Malmö.

Renare Mark har med detta uppnått 150 korporativa medlemmar.


2006-10-05:
Ny rapport från Hållbar sanering finns nu tillgänglig.
Fördjupade riskbedömningar – Erfarenheter av riktvärdesberäkningar och användning av ny kunskap: Länk


2006-10-05:
Nytt miljölarm slår mot ålfisket (Helsingborgs Dagblad 061005)
Höga metallhalter i jord på lekplatser inte nödvändigtvis för höga (Pressmeddelande SLU 061003)


2006-10-04:
Bakläxa för rapport om Bullerbyns luft (Hallands Nyheter 061004)
P10-området måste saneras (SR P4 Sörmland 061002)
Musköbasen måste miljösaneras snarast (SR Ekot 061002)

Utländska nyhetsnotiser på engelska, tyska, holländska, spanska, norska, danska och finska kan läsas via MarksaneringsInfos Omvärldsbevakning.


2006-10-03:
Europakommissionen har ett program för teknikexport till Japan där det bland annat ingår miljöteknik i form av marksanering. Om någon är intresserad finns mer information på projektets hemsida. Ansökningar för att delta vid ett arrangemang i maj 2007 måste vara inne 18 december.

EU Gateway to Japan – Your passport to the Japanese market
A programme funded and managed by the European Commission for European small and medium-sized enterprises. Upcoming trademission and fair in May 2007. Application December 18th 2006.

Environmental Technologies:LänkInfopack:Länk


2006-10-03:
Renare Mark välkomnar Miljöförvaltningen i Landskrona som ny korporativ medlem i nätverket.


2006-10-03:
En sökfunktion har lagts till på webbplatsen för att underlätta att hitta information. Det är Googles fria sökning som används och den har lagts på en egen sida för att inte störa för mycket. Sidan hittas via huvudmenyn till vänster. Sök


2006-10-03:
Här saneras gamla miljösynder (Corren.se 061003)
Ekonomiska styrmedel behövs i miljöpolitiken (Naturvårdsverket/Energimyndigheten pressmeddelande 061002)

Kanada: Countdown to RemTech 2006 (HazMat Management Magazine 061002)


2006-10-02:
Fullt med miljögifter vid Muskö (Stockholm City 061002)
Belgiskt företag sanerar giftig jord i Bengtsfors (SR P4 Radio Väst 060929)
Bengtsfors kommun har upphandlat entreprenör som ska sanera EKA-området (Pressmeddelande Bengtsfors kommun 060929)


2006-10-02:
Besöksstatistiken för september månad visar att Renare Marks hemsida hade 4358 unika besökare och 10005 sidvisningar. Genomsnittet för antal besökare låg på 145 per dygn och bästa noteringen var inför NORDROCS 459 besökare genererade 919 sidvisningar på ett dygn. Räknat på endast vardagar är antalet besökare 197 per dygn. Helgerna har väldigt få besök.

Ungefär 60 % av sidvisningarna fördelas på förstasidan och nyhetssidan. I övrigt fördelas besöken på sidorna med lediga jobb och till viss del även konferenser. Den senaste tiden har förstås även sidorna för NORDROCS lockat mycket besökare. Övriga sidor har ett mindre antal regelbundna besök.

Intressant att notera är att drygt 10% av besökarna kommer från andra länder än Sverige. Främst är det våra nordiska grannar men även en hel del andra länder i Europa samt USA och Kanada.


2006-10-01:
Tapiren-marken måste saneras för en halv miljon (Värmlands Folkblad 060930)
Svårt att sanera oljeutsläppet i Nynäshamn (Svenska dagbladet 060929)
Saneringen skall börja (Dala Demokraten 060926)
Förorenade jordmassor sprids längs skogsbilsvägar (Sundsvalls Tidning 060924)

2006-09-30:
Arvingar till såg krävs på miljoner för sanering (Gotlands Allehanda 060930)


2006-09-29:
Vill ha koll på miljögifter på pappersbruket (Helsingborgs Dagblad 060929)
Gifter i marken hindrar bygge (Blekinge Läns Tidning 060929)
Stort oljeutsläpp i Nynäshamn (Svenska Dagbladet 060929)


2006-09-28:
USA: Overly Strict Standards Waste Money On Cleanup (Hartford Courant 060927)


2006-09-27:
Inventering av efterbehandlingsutbildningar
Nu presenterar Hållbar Sanering en samlad bild av utbildningar, kurser och seminarier i Sverige inom området förorenad mark och marksanering. Läs mer i rapporten ”Inventering av efterbehandlingsutbildningar i Sverige” som finns på Hållbar Sanerings hemsida.


2006-09-27:
Strid om sanering in i det sista (Helsingborgs Dagblad 060927)
Inga invändningar mot höghus vid Nyhem (SR P4 Halland 060925)
Bruksområdet i Hälleforsnäs saneras (SR P4 Sörmland 060923)


2006-09-27:
Idag hälsar vi två nya korporativa medlemmar välkomna till nätverket.

Kadesjös Ingenjörsbyrå ABi Västerås är ett heltäckande konsultföretag inom bygg- och VVS-sektorn. Vi har spetskompetens att utöver traditionella uppdrag driva industriella och processorienterade byggprojekt, även utanför landets gränser. Kontaktperson är Cecilia Hildingstam.

Advokatfirman Lindahl KBi Helsingborg vars verksamhetsidé är att tillhandahålla de juridiska lösningar som klienter behöver för att göra de bästa affärerna. Därför specialiserar företaget inom olika affärsjuridiska områden. kontaktperson är advokat Anders Linnerborg.


2006-09-26:
Intresserad av mer utländska nyheter? Nu finns en nyhetssida hos MarksaneringsInfo också med ett urval nyhetsnotiser: Länk


2006-09-26:
UK: EU tackles soil contamination in new law proposal (Reuters.uk 060922)
Läs mer direkt hos Europa kommissionen: Länk


2006-09-25:
Renare Mark hälsar Ulja AB välkommen som korporativ medlem i nätverket. Ulja AB är ett utbildningsföretag inom miljö, trafiksäkerhet och andra säkertsutbildningar för byggsektorn som funnit sedan 2000 och har ca 20 föreläsare/lärare. Kontaktperson är Anders Jacklin.


2006-09-25:
Hållbar sanering om Riskvärdering
Vill Du vara med och prova ett nytt verktyg för riskvärdering av förorenade områden? Vi söker nu personer med erfarenhet av riskvärdering från olika synvinklar.

De första två tillfällena är planerade till den 27-28 november och 11-12 december och kommer att vara i Naturvårdsverkets konferenslokaler på Blekholmsterassen.

Läs mer: Länk


2006-09-25:
Praktikplatser?
Therése Karlsson, kursansvarig för KY-utbildningen Markekologisk Design, ställer en fråga om det är några av nätverkets medlemmar som är intresserade att ta emot praktikanter?

Utbildningen startade i maj -06 och nu börjar det bli dags för studenterna att komma ut på praktik för första gången. Detta är en Kvalificerad Yrkesutbildning så 1/3 av utbildningen ska vara praktik, men det är svårt för studenterna att få en praktikplats, bl.a. på grund av att utbildningen ännu är ganska okänd.

De ämnen som studenterna hittills har studerat är Miljökemi, Landskapsekologi och Matematik och även gjort ett antal studiebesök. Studierna sker på distans med vissa veckor på plats i Ludvika, så studenterna bor på olika platser i Sverige. Syftet med denna första praktikperiod är mest att få en inblick i branschens olika verksamheter. De veckor som nu är aktuella är v.40-44.

Kontaktpersonen för utbildningens medlemsskap i nätverket är Mattias Elofsson och vi arbetar inom VBU (Västerbergslagens Utbildningscentrum) i Ludvika.

Tack på förhand!
Med vänlig hälsning
Therése Karlsson telefon: 0240-86565, 073-561 4752


2006-09-25:
Jakten på Sundets miljöbovar igång (Helsingborgs Dagblad 060925)
Långsjön saneras från gifter (Motala & Vadstena Tidning 060925)
Miljögift hittat i Bodum (Örnsköldsviks Allehanda 060925)
Noggrann undersökning kring gamla Gelbgjuteriet (SR P4 Halland 060921)
Miljönämnden vill ha marksanering (Helsingborgs dagblad 060917)


2006-09-22:
Saneringsprojekt slipper tillstånd från miljödomstolen (Helsingborgs Dagblad 060922)
Länsstyrelsen sätter press på Klippans konkursförvaltare (Helsingborgs Dagblad 060922)
Snart kan kommunen återta Världens ände (Ystads Allehanda 060906)


2006-09-21:
Utredningen av gifttunnorna i havet fortsätter (Sundsvalls Tidning 060921)


2006-09-18:
Information från Marksaneringscentrum Norr
Inbjudan. MCN Finalmöte. Landvinningar i Norr. Umeå Folket hus, 28-29 November. Inbjudan och program

Disputation från MCN Doktorand Malin Nording. Snabbare metoder för att analysera miljögifter. Dagens metoder för att kartlägga organiska miljögifter är dyra och tidskrävande. Det finns därför ett stort behov av enklare tekniker. Malin L. Nording har i sin avhandling undersökt om de effektivare teknikerna håller måttet. Välkommen till disputationen. 2006-09-22 10.00 . KBC-huset, Umeå Universitet.


2006-09-18
Bruket i Hälleforsnäs är färdigsanerat (Eskilsuna-Kuriren 060918)
Fler prover på oljeläckaget (Sundsvalls Tidning 060918)


2006-09-16:
Provtagningar i Strömsbruk (Sundsvalls Tidning 060916)
Alliansen vill ha miljöfond (Sundsvalls Tidning 060916)


2006-09-14:
Stridsvagn sanerar gammal sprängtipp (Nerikes Alleanda 60914)
Provborrningen har börjat i Väckelsång (Smålandsposten 060914)
Dieselläcka efter lastbilsolycka (Göteborgs Posten 060914)
16 000 förgiftade av sopor i Abidjan (SR P4 Ekot 060914)
Undersökning av gifttomt inledd (SR P4 Kronoberg 060914)


2006-09-13:
NORDROCS i Malmö 20-21 september 2006 – Uppdaterad information finns nu utlagd under NORDROCS 2006 i form av det slutliga programmmet samt en karta över centrala Malmö.


2006-09-13:
800 bostäder och kanal i attraktivt bostadsområde (Helsingborgs Dagblad 060912)
Kommunen vill sanera förorenade massor (Sundsvalls Tidning 060913)
Rivningslov för Scharins (Norra Västerbotten 060912)


2006-09-12:
Sanering av Svanö (SR P4 Västernorrland 060911)


2006-09-11:
Följ med Renare Mark Öst till Svartsjöarna i Hultsfred den 6 oktober

Renare Mark Öst ordnar ett studiebesök till Svartsjöarna i Hultsfred den 6 oktober 2006. Där
kommer vi att få se mudderarbeten av kvicksilverförorenade fibermassor och deponering av
sediment med en speciell teknik.

Resa sker med buss (om tillräckligt många deltagare anmäler sig) alternativt med egna bilar
(samåkning). Anmälan senast 26 september till Elke Myrhede.
Läs mer på under Renare Mark Öst: Länk


2006-09-11:
Frågetecken kring prover (Värmlands Folkblad 060909)
Jordprover i Skåre väcker frågor och oro (Värmlands Folkblad 060908)


2006-09-10:
Renare Mark Syd inbjuder till studiebesök på miljölaboratoriet Milana A/S i Helsingör. Ta chansen att se hur inskickade miljöprover hanteras på ett ackrediterat laboratorium. VÄLKOMNA!!

Plats: Milana A/S, Helsingör  Tid: 25 oktober kl:14:30 (obs. samling Helsingborg 13.30)

Läs hela inbjudan: Länk


2006-09-09:
Braåns botten ”bra” trots BT Kemi-närhet (Helsingborgs Dagblad 060909)
5 000 förgiftade av industriavfall (Göteborgs-Posten 060908)

Schweiz:Now Ivory Coast ”death ship” makes waves in Baltic(ReliefWeb 060907)
UK: New CLEA proliferation? (Edie.net 060908)


2006-09-08:
Eftersom det numera finns besöksstatistik för webbplatsen kommer framöver en månadsvis redovisning att göras här på nyhetssidan. Statistiken har varit igång sedan midsommar och den första månaden som är relevant att redovisa är augusti trots att början av den var semestertider.

Under månaden var det 3029 unika besökare och 7618 sidvisningar på hemsidan. Högsta dagsnoteringen för antal besökare var 218 och för sidvisningar 515.


2006-09-08:
FRIST på Chalmers meddelar:

Fredag 15 september kl 13.00  presenterar Yuliya Kalmykova sin licentiatuppsats ”Alternative Adsorption Materials for Treatment of Contaminated Waters” vid seminarium i 10-an, Kemivägen 10, Chalmers, se bifogad fil. Diskussionsledare är Prof Anna Ledin från Resources and Environment, DTU.


2006-09-08:
Politisk oenighet om sanering av Läderfabriken (Helsingborgs Dagblad 060908)
Fördröjning av BT Kemi-sanering ger danska problem (Helsingborgs Dagblad 060907)
Oljeupptagare tar priset? (Östra Småland 060908)
Vill söka bidrag för fabrikssanering (SR P4 Kristianstad 060907)


2006-09-07:
Påminnelse från Renare Mark Väst
I Götaälvdalen är aktiviteten stor, problemen många och intresset för vad som händer stort. Renare Mark Väst planerar därför en temadag om Götaälvdalen och inbjuder härmed samtliga intresserade att lämna förslag på föredrag, talare och posters senast 15 september.

Läs mer i pdf-filen: Länk


2006-09-07:
Renare Marks lokalavdelning i Mälardalen inbjuder till studiebesök på Beckholmen den 25/9
Läs mer på avdelningens sida: Länk


2006-09-07:
Ydre rustar för giftsanering (Corren.se 060907)
Gjuteritomt i Köinge full med tungmetaller (Hallands Nyheter 060907)
Sanering på sluttampen (Sundsvalls Tidning 060907)
De borrar i hopp om att inte hitta oljefyndigheter (Östra Småland 060907)


2006-09-06:
4 044 förorenade områden (Linköpings Tidning 060905)
Sanerar oljeolycka med interners hår (TV4.se 060831)


2006-09-06:
Renare Mark hälsar Bergslagens miljö- och byggförvaltningvälkomna som ny medlem i nätverket.Kontaktperson är Christina Henricson.


2006-09-06:
OBS! Anmälan senast 8 september!
Glöm inte bort Studie-/utbildningsresa till Holland den29 oktober – 1 november 2006

Läs mer under Holland 2006 för inbjudan, program och anmälningsblankett. Länk


2006-09-06:
Tvist om miljösanering hotar jobb i Borensberg (Corren.se 060906)
Mer pappersarbete krävs innan pengautbetalning för BT-Kemi (Helsingborgs Dagblad 060905)
Hårda miljökrav försenar Torsviksprojektet (Tidningen Ångermanland 060905)
Nu kan man själv kontrollera radonhalten i sin bostad (Smålandsposten 060906)


2006-09-05:
Fler miljösynder än väntat i Östergötland (Corren.se 060904)
Hälsoriskerna i Motala (Motala & Vadstena Tidning 060905)
Fynd av bly oroar föräldrar i Uppsala-Ekeby (Upsala Nya Tidning 060905)


2006-09-03:
130 liter olja rann ut i marken (Eskilstuna-Kuriren 060902)
Besiktning av oljetankar kraftigt försenad (SR P4 Kronoberg 060901)


2006-09-03:
Jan-Erik Lindström, Soilrem – MB – Envirotech, mottog i juni Centerns miljöpris 2006 för sitt arbete med förorenad mark. Läs artikeln från Ö-viks Allehanda.


2006-09-01:
Miljöteknik 2006
I Göteborg den 21 till 23 november 2006 kommer nordens största fackmässa inom miljöteknikområdet att besökas av företrädare från industri och offentliga verksamheter. Samtidigt kommer en stjärnspäckad konferens att hållas om hållbara innovationer, inledningstalare är Leif Johansson VD på AB Volvo.

Mässan är fokuserad på 5 områden där ”Vatten, Luft och Mark” ett av dessa. Vi räknar med att kvalitativa beställare kommer att vara där för att se vad som händer med tekniken för att hantera förorenad mark.

Parallellt med Miljöteknik 2006 går mässan Processteknik 2006 och gemensamt har dessa mässor vissa beröringspunkter. Totalt kommer mässorna att besökas av c:a 10000 personer.

Ni är välkomna – Hämta gratis Entrékort på hemsidan!

www.miljoteknik.com

För att beställa monterplats eller veta mer ring:

Mässansvarig         Säljare                  Säljare
Ann Åfeldt            Annicka Ekengren    Andreas Samuelsson
031-7088232         031-7088227          031-7088246


2006-09-01:
Det finns pengar att sanera gifttunnorna (SR P4 Västernorrland 060831)
Tjocka mattor av olja efter krigets utsläpp (SR Ekot 060831)


2006-08-31:
Kurs i  Miljöriskkommunikation hos IVL den4 oktober 2006 i Stockholm

IVL ger en kurs på ämnet hur du uttrycker dig, kring risker med förorenade områden, för att du ska nå önskad effekt. Kursen fick mycket bra betyg i våras, då den gavs för första gången. Därför ges möjligheten nu igen för de som inte kom med då.

För mer information se http://kunskap.ivl.se eller kontakta Johan Strandberg (08-598 563 98).


2006-08-31:
Prover tas på frukt och bär i trädgårdarna kring läderfabriken (Helsingborgs Dagblad 060831)
Kema Nord dumpade de flesta av gifttunnorna (Sundsvalls Tidning 060831)


2006-08-29:
Giftmark blir strövområde (Borlänge Tidning 060829)
Stor exportpotential för svenska miljöteknikföretag (Nutek 060824)
Rekorddyr sanering banar väg för nya bostäder (Helsingborgs Dagblad 060829)
Arsenik i Andersfors saneras (Norra Västerbotten 060829)


2006-08-28:
Oljespill stängde riksväg 40 (Göteborgs-Posten 060828)
200 000 kronor i vite för miljöbrott (Smålandsposten 060828)
Bungenäs är i behov av sanering (SR P4 Gotland 060825)


2006-08-25:
Inga bostäder i gamla mejeriet (Helsingborgs Dagblad 060824)


2006-08-24:
Träffarna om Mariebergs sågverk inställda tills vidare!
De planerade diskussionsträffarna den 28 och 29 augusti avseende ett levande och lärande Marieberg ställs in tills vidare. Orsaken är att de pågående aktiviteterna och insatserna kring Mariebergs gamla sågverksområde nu är i ett skede där den pågående huvudstudien bör ligga i fokus.

För oss som engagerat oss i intiativet kring ett levande och lärande Marieberg är det viktigt att mer fakta och underlag kan användas för att skapa en plattform för utveckling av området. Därav vårt beslut att avvakta till mer underlag finns tillhanda och koordinera våra insatser ytterligare med den pågående huvudstudien där Kramfors kommun står som huvudman.

Vi frågor eller synpunkter, vänligen kontakta oss enligt nedan:

Thomas Jonsson, Carl Bro AB
Projektsamordnare

Lars-Erik Eriksson
Projektledare, Miljölänet Västernorrland


2006-08-24:
Marken svårt förgiftad (Borlänge Tidning 060824)
Tunnor utanför Brämön kan få ligga kvar (Sundsvalls Tidning 060824)
Hedströmmen ska slippa blyförgiftning (SR P4 Västmanland 060813)


2006-08-23:
Inbjudan till Studie-/utbildningsresa till Holland
29 oktober – 1 november 2006

Följ med och träffa våra kollegor i Holland!
Holland har sedan 80-talet arbetat aktivt med efterbehandling och sanering av förorenade områden. Såväl lagstiftning rörande markföroreningar och efterbehandlingstekniker har utvecklats de senaste 25 åren. Kunskapen om efterbehandling och utveckling av nya innovativa tekniker har ökat stort genom nationella program som NOBIS och SKB. Genom erfarenheter som erhållits de senaste 25 åren har lagstiftningen anpassats så att den går i linje med allmän medvetenhet om föroreningar och samhällsutveckling.
Målet med studieresan är att presentera hur lagstiftningen för förorenade områden i Holland har utvecklats och samhällsanpassats samt praktiskt tillämpas av kommunala och statliga organ. För att visa hur olika efterbehandlingsmetoder används i praktiken för att nå uppsatta mål för efterbehandling kommer ett antal efterbehandlingsobjekt att besökas.

Studieresan ska ses som en möjlighet till kompetensutveckling för var och en som jobbar med efterbehandling samt tillfälle att utbyta erfarenheter om förorenade områden.
Väl mött!

OBS! Anmälan senast 8 september!

Läs mer under Holland 2006 för inbjudan, program och anmälningsblankett. Länk


2006-08-23:
Dioxintesterna på Mariebergsborna klara (Tidningen Ångermanland 060823)
3 500 tunnor är kartlagda i havet utanför Sundsvall (Länsstyrelsen Västernorrland 060822)
Länsstyrelsen satsar 200 000 kronor för utöka sökandet efter dumpade tunnor (Länsstyrelsen Västernorrland 060815)
Lista på de högst prioriterade förorenade områdena (Länsstyrelsen Gotland 060810)
Förorenade jordmassor upprör (SR P4 Sörmland 060821)
Industrifastighet läcker metaller (SR P4 Kronoberg 060818)
FN:s miljöchef: Bråttom sanera oljeutsläppet i Medelhavet (SR Ekot 060818)
Libanon får hjälp med oljesanering (SR Ekot 060817)

Australien: No health checks over contaminated water (Sydney Morning Herald 060823)
Australien: Orica denies blame for toxic groundwater (ABC Online 060823)
Australien: Sydney groundwater pollution shocks MP (ABC Regional Online 060823)
Australien: Sydney’s swelling pool of poison (Sydney Morning Herald 060823)
Australien: Toxic water hits inner suburbs (Sydney Morning Herald 060822)


2006-08-22:
Sanering av Myran dröjer (Dala-Demokraten 060822)
Förorenat vatten gör folk sjuka i Väskinde (Gotlands Allehanda 060822)
Eternitfynd vid grävarbete i Lomma (Sydsvenskan 060822)


2006-08-21:
Avfallsanläggning invigdes (Västerbottens-Kuriren 0608181)


2006-08-20:
Gamla kyldiskar, brända kablar, dunkar med olja . . (Corren.se 060819)


2006-08-18:
Många brunnar förgiftade av arsenik (Norra Västerbotten 060818)
Cisternerna frilagda men mer finns (Sundsvalls Tidning 060818)
Drack vatten med arsenik (Västerbottens-Kuriren 060818)
Libanon får hjälp med oljesanering (SR Ekot 060817)


2006-08-17:
Lugnt läge för BT Kemi-projektet (Helsingborgs Dagblad 060817)

USA: Bacteria Form Uranium Dioxide ’Pearls’ (Chemical & Engineering News 060816)
USA: Dioxin study reaction mixed (Midland Daily News 060816)
USA: ITE will use sonar to search for buried storage tanks (Peoria Journal Star 060816)


2006-08-16:
Naturvårdsverket fick se miljögifter i Hissmofors (Östersunds-Posten 060816)
Knappast några kvicksilvertunnor längs Ångermanlandskusten (Tidningen Ångermanland 060815)


2006-08-15:
I Götaälvdalen är aktiviteten stor, problemen många och intresset för vad som händer stort. Renare Mark Väst planerar därför en temadag om Götaälvdalen och inbjuder härmed samtliga intresserade att lämna förslag på föredrag, talare och posters senast15 september.

Läs mer i pdf-filen: Länk


2006-08-15:
Renare Marks styrelsemedlem och sekreterare, Karin Axelström, har från 1 augusti bytt jobb från SGI till konsultföretaget Johan Helldén AB. Hon kommer även fortsättningsvis att arbeta med frågor rörande förorenad mark.


2006-08-15:
Kvicksilver hittat på havsbotten utanför Sundsvall (Sundsvalls Tidning 060815)
Borrkärnearkivet byggs ut (Norra Västerbotten 060815)


2006-08-14:
Timmerbil välte över järnvägen (Borås Tidning 060814)
Svårt att sanera oljeläckaget i Libanon (SR Ekot 060810)
Inga sviter efter sanering av bäck (SR P4 Sörmland 060809)

Norge: Kreosot ikke til å leke med (SFT 060719)


2006-08-14:
I Örebro planeras för starten av en lokalavdelning i nätverket och det första mötet kommer att hållas 31 augusti 2006. Tid och plats blir kl 15, Örebro universitet, Forumhuset, sal F103. Intresserade får gärna meddela sig till (patrick.vanhees@nat.oru.se), eftersom man tänker bjuda på fika. Karta över campus finns på: Länk

Medlemmar i interimstyrelsen är:

Patrick van Hees, MTM, Örebro Universitet
Inger Johansson, Länsstyrelsen Örebro
Ingvar Eriksson, Structor
Thomas von Kronhelm, SAKAB


2006-08-10:
Sand är Kanadas smutsiga guld (Dagens Industri 060810)


2006-08-09:
Kommunen får vänta på beslut om saneringsbidrag (Östra Småland 060809)


2006-08-07
På samma sida finns också information om en 2-dagarskurs ”Markföroreningar” som arrangeras av Mälardalens högskola och riktar sig till alla yrkesgrupper som som är engagerade i efterbehandling av förorenad mark. Mer information finns under Konferenser


2006-08-06:
Kazakstan: Russia to pay to Kazakhstan for damage caused by space rocket fall (Kazinform 060804)
UK: Trials for oil sludge composting (Scotsman 060729)
USA: The Apple Bites Back: Claiming Old Orchards for Residential Development (YubaNet.com 060802)
USA: U.S. report on TCE could lead to tougher limits on exposure (Arizona Daily Star 060728)


2006-08-06:
Webbredaktören åter från två heta veckor på Mallorca. Nu återupptas uppdateringen av webbplatsen.


2006-07-21:
Han vill ha kvar delar som minne (Helsingborgs Dagblad 060721)


2006-06-20:
Höga halter arsenik i Skrålabäckens biflöde (Hallands Nyheter 060720)


2006-07-18:
Renare Mark välkomnar Kodeda Konsulter AB som ny företagsmedlem. De har sitt kontor i Göteborg och arbetar med miljöteknik, samt administration och styrning av miljö-, energi-, förvaltnings- och byggnadsprojekt. Kontaktperson är Sara Olsson.


2006-07-18:
Kina: Soil pollution costs China 20b yuan per year (Shanghai Daily 060718)


2006-07-15:
Carl Bro A/S köps av holländska företaget Grontmij (Carl Bro 060712)


2006-07-13:
Dyr sanering för Vetlanda (SR P4 Jönköping 060705)


2006-07-12:
Dyrt sanera efter industrier (Helsingborgs Dagblad 060712)
Svårt att säga exakt hur mycket bensin som läckt ut (Dala-Demokraten 060712)


2006-07-09:
Miljöbomben under ytan (Göteborgs-Posten 060709)


2006-07-07:
Stort kromläckage hotade Lusbäcken (Borlänge Tidning 060707)
Farliga föroreningar funna i Visby (Gotlands Allehanda 060707)


2006-07-06:
OKQ8-stationen i Säter avspärrad (Borlänge Tidning 060706)
Sanering för två miljoner (Hallandsposten 060706)


2006-07-05:
Information från Naturvårdsverket om kommande utlysning:

Era-netprogrammet Snowman gör nu ett pre-announcement om utlysning i slutet av augusti. Snowman är ett program där forskningsfinansiärer samverkar för att bla kunna göra gemensamma utlysningar. Naturvårdsverket är med som partner i programmet.

Nu har programmet kommit så långt att det görs ett pre-announcement om utlysning. Mer information finns på länk från webbsidan:http://www.naturvardsverket.se/dokument/omverket/forskn/aktuell/utlys/utlys06pre.htm

Inte förens i slutet av augusti är det helt klart om utlysningen kan genomföras, men ni som är intresserade av att delta kan börja ta kontakt med partners i något/några av de andra deltagande länderna!


2006-07-05:
Saneringen pågår – orsaken ännu oklar (Borlänge Tidning 060705)
Bensinutsläpp utreds (Dala-Demokraten 060705)


2006-07-04:
Bensinutsläpp hotar Säters grundvatten (Borlänge Tidning 060704)
Förorenad industrimark hot mot fågelreservatet (Hallands Nyheter 060704)
Markprojekt ovisst efter konkursen (Helsingborgs Dagblad 060704)


2006-07-03:
Studieresa till Holland i höst!
Nu börjar det klarna om den planerade studieresan till Holland i höst. Datum som gäller är 29 oktober till 1 november och ett preliminärt program finns nu ute här på hemsidan. Länk


2006-07-03:
Nytt giftlarm i Hasselfors (SR P4 Örebro 060703)
Föroreningarna inom glasriket kartläggs (SR P4 Kronoberg 060702)
Marken på Klippans Bruk undersöks i ny inventering av förorenad industrimark (Helsingborgs Dagblad 060701)
Saneringsutsatta ska undersökas (SR P4 Örebro 060630)

UK: Council To Face Clean-Up Bill? (Nelson Leader 060630)


2006-07-02:
Vad händer om vi inte får pengar? (Helsingborgs Dagblad 060701)

2006-06-29:
En nyhet som vi missat i nyhetsrapporteringen är ett namnbyte hos ett av medlemsföretagen. I april bytte AnalyCen Nordic AB namn till Lantmännen Analycen AB.

Saxat från hemsidan:
”Lantmännens verksamheter och helägda dotterbolag samlas nu under ett gemensamt varumärke. Vi vill visa vår koncerntillhörighet och vi vill vara tydliga med vår identitet, så att Ni som kunder får besked om vad vi är och står för. Lantmännen tar ansvar för hela värdekedjan från jord till bord. Genom att bära samma namn vill vi visa bredden i koncernens verksamhet och allt vad Lantmännen har att erbjuda.

Namnbytet påverkar inte Lantmännen Analycens verksamhet på något sätt. Vi är och förblir ett självständigt laboratorieföretag med marknadens bredaste och mest ackrediterade analysutbud. Som kund hos oss är Ni försäkrade om att vi utför era uppdrag på ett objektivt samt hälso-, miljö- och kvalitetsmässigt bra sätt.”


2006-06-28:
Miljöprövningen kan försena nya färjehamnen (Barometern Oskarshamns-Tidningen 060628)
Naturvårdsverket på plats när ansökan behandlades (Östra Småland 060628)
Föroreningar kan försena bygge i Stadsparken (Hallandsposten 060628)
Nytt centrum synar gifterna (Upsala Nya Tidning 060628)
Sanering i Hummelsta efter dieselutsläpp (Upsala Nya Tidning 060627)
Asfalt över saneringsrör på Lidls parkering (Upsala Nya Tidning 060628)


2006-06-27:
Lite uppdatering om läget beträffande NORDROCS. I nuläget är det 345 anmälda till konferensen och Umeå Congress meddelar att det fortfarande går att anmäla sig. Möjligheterna att boka hotell samtidigt med anmälan minskar dock varefter tiden går.


2006-06-27:
Reningsanläggning behöver reningsanläggning (Tidningen Ångermanland 060627)
Arsenik i brunnsvatten dold hälsofara (SR Ekot 060622)


2006-06-26:
Från Norge kommer en inbjudan till workshop den 12 september i Oslo med föredragshållare från Norge, USA, Nederländerna och Sverige.

International International workshop at Norwegian Geotechnical Institute (NGI) – ”Novel insights on contaminated sediments: relevance for risk and remediation”. Länk


2006-06-26:
I Götaälvdalen är aktiviteten stor, problemen många och intresset för vad som händer stort. Renare Mark Väst planerar därför en temadag om Götaälvdalen den 6 december och inbjuder härmed samtliga intresserade att lämna förslag på föredrag, talare och posters senast 15 september.

Läs mer i pdf-filen: Länk


2006-06-22:
Giftskadad för all framtid (Västerbottens-Kuriren 060621)


2006-06-22:
Renare Mark hälsar idag FB Engineering AB välkomna som företagsmedlem i nätverket. FB Engineering AB med ca 500 anställda ingår i en av Sveriges ledande teknikkoncerner, Flygfältsbyrån AB, med säte i Göteborg. Kontaktperson är Sonja Blom.


2006-06-21:
Nedgrävda cisterner läcker diesel (Corren.se 060620)
Skjutbana i Tärnsjö saneras (Upsala Nya Tidning 060620)
Tankbil med olja välte (SR P4 Blekinge 060620)
Giftletning i Vassmolösa, Sandbäckshult och Vimmerby (SR P4 Kalmar 060616)
Förorenad Ydremark täcks över (SR P4 Östergötland 060616)

Iran: Indian pollution authorities threaten to shutdown key OIL installations (Islamic Republic News Agency 060620)
USA: Arsenic Hype to Steal Your Property (Hawaii Reporter 060620)


2006-06-19:
Renare Mark hälsar Trägårdh & Falkenborn Advokatbyrå AB välkommen som ny företagsmedlem. De har lång erfarenhet inom fastighetsbranschen och har även särskid kompetens inom bland annat miljörätt. Kontaktperson är Karin Dunér som arbetat flera år på Naturvårdsverket.


2006-06-17:
Mark i hamnen måste saneras från gifter (Hallands Nyheter 060617)


2006-06-16:
200 liter hydraulolja rann ut på festivalområdet (Östra Småland 060616)
Förgiftad sand ska bort (Bergslagsposten 060615)


2006-06-15:
Ydrefors har Sveriges högsta halter av dioxiner (Corren.se 060615)
Rekordhöga halter av dioxin vid gammalt sågverk (Norrköpings Tidningar 060615)
Oljesanering vid Selångersån i augusti (Sundsvalls Tidning 060615)
Inga miljöproblem vid vattentäkten i Amsta (Västmanlands Läns Tidning 060615)


2006-06-14:
Många villaägare ovetande om nya kraven på oljetankar (Eskilstuna-Kuriren 060614)
Riskerar höga böter (SR P4 Östergötland 060610)


2006-06-14:
Vi välkomnar idag en ny korporativ medlem i nätverket, SRV Återvinning AB som är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem.

SRV återvinning erbjuder kundanpassad, konkurrenskraftig och miljöriktig avfallshantering till företag, kommuner och privatpersoner i Stockholms och Södermanlands län. Kontaktperson är Christopher Jonsson.


2006-06-12:
Från Marksaneringscentrum Norr kommer några nyheter:

– Ny avhandling of bindning och spridning av klororganiska ämnen från förorenade områden.  Sofia Frankki disputerade fredagen den 9 Juni på SLU, Umeå. Länk

– New PHD dissertation by Magnus Bergknut. Environmental Chemistry, UmU Characterization of PAH-contaminated soils focusing on availability, chemical composition and biological effects. Full info atlink.
Pressmeddelande


2006-06-09:
Centern prisade öviksföretag (SR P4 Västernorrland 060605)


2006-06-08:
Kommunen vill fortsätta ansvara för saneringen (Helsingborgs Dagblad 060608)


2006-06-07:
Gerestaskolan saneras på olja (Tidningen Ångermanland 060607)


2006-06-05:
Miljöföretag kan rädda skadad mark (Corren.se 060605)
Stora insatser behövs för renare jord (Corren.se 060605)
Förgiftat vid verksta’n (Motala & Vadstena Tidning 060605)
Kommun gick miste om saneringsbidrag (SR P4 Blekinge 060602)


2006-06-03:
Kommunen fick rätt i rätten om upphandling (Helsingborgs Dagblad 060603)


2006-06-02:
Bråket kring gropen i Täfteå fortsätter (Västerbottens Folkblad 060602)
Vattentät investering för miljöfarligt avfall (Västerbottens Folkblad 060602)

USA: Plaintiffs Seek $2 Billion in Massive Toxic Tort Suit Against Ford (New York Law Journal 060601)


2006-06-01:
Mängden gifter risken med förorenad mark (Norrbottens-Kuriren 060601)
Kommunen kräver snar rivning (Helsingborgs Dagblad 060601)

2006-05-31:
Saneringen kan kosta 155 miljoner (SR P4 Kristianstad 060530)
Företagare i Bjästa fälld för grovt miljöbrott (Örnsköldsviks Allehanda 060531)


2006-05-30:
Arsenikhalter i villaträdgårdar (Helsingborgs Dagblad 060530)
Potatis och jordgubbar i giftig jord (Helsingborgs Dagblad 060530)
Arseniksanering stoppad i Tranemo (SR P4 Sjuhärad 060529)
Ny utredning av Visby bilskrot (SR P4 Gotland 060528)


2006-05-28:
Renova delade fredagen den 19 maj ut 2006 års miljöstipendium till Chalmersforskaren Yuliya Kalmykova för hennes studier kring hur torv kan fungera som reningsfilter för lakvatten från deponier och förorenade områden. Yuliya är idag doktorand inom FRIST kompetenscentrum (Forum for Risk Investigation and Soil Treatment) vid Chalmers tekniska högskola. Läs mer på Renovas hemsida. Länk


2006-05-28:
Saneringsansvar läggs på kommunen (SR P4 Gotland 060525)
Risk för förorening i Hablingbo (SR P4 Gotland 060522)
Banverket planerar sanering i Krylbo (SR P4 Dalarna 060522)
Torv kan rena förorenad mark (SR P4 Göteborg 060520)
Mark i Krylbo förorenad (SR P4 Dalarna 060517)
BT-upphandlig rätt hanterad (SR P4 Malmö 060517)

USA: ENSR Authors New EPA Handbook on Remediation Treatment Technology(Yahoo! News 060518)


2006-05-22:
Förorenade områden får städschema (Västerbottens-Kuriren 060519)


2006-05-21:
Ett officiellt tillkännagivande från SWECO VIAK AB:

SWECO-priset 2006 inom Förorenade områden
Krister Honkonen  från Göteborgs Stad tilldelades på nätverket Renare Marks årsstämma 2006-års SWECO-pris. Priset fick han för sitt medvetna och engagerade arbete med kunskaps- och informationsutbytet inom området efterbehandling av förorenade områden.

I nomineringen står bland annat att han med sitt enorma intresse och engagemang varit banbrytande när det gäller informations- och kunskapsutbyte i branschen. I slutet av 1990-talet byggde han ideellt hemsidan ”Marksaneringsinfo”. En sida som länge var den enda i sitt slag med information om allt som händer inom verksamhetsområdet.

Krister var även en av initiativtagarna till nätverket Renare Mark och har sedan starten arbetat med informationsspridning, bl a genom att utveckla nätverkets hemsida.

SWECO-priset delas ut till en person eller grupp i Sverige, vars arbete bidrar till nytänkande och utveckling inom Förorenade områden. Priset består av ett diplom samt ett resestipendium på 20 000 kronor till en studieresa.

Priset delas ut årligen och detta var första gången som priset delades ut.


2006-05-17:
Upphandling av delprojektledare och sakkunniga. Förorenade områden. Färdigställande av vägledningar avseende riktvärden för mark, riskbedömning, åtgärdsmål, åtgärdsutredning och riskvärdering.

För information finns ovan rubricerat förfrågningsunderlag att hämta på http://www.naturvardsverket.se/upphandling.

Sista anbudsdag: 2006-06-30

Kontaktperson: Yvonne Österlund
E-post: förnamn.efternamn@naturvardsverket.se


2006-05-16:
Två tjärfabriker misstänks vara förorenade (Gotlands Allehanda 060516)
Ingen sanering av Remmene skjutfält (SR P4 Sjuhärad 060515)
Risk för förorenad mark på flera platser (SR P4 Sörmland 060511)
Markföroreningar sänkte taxeringsvärde i Sävsjö (SR P4 Jönköping 060508)
Stor risk att marken är förorenad (SR P4 Gotland 060504)


2006-05-15:
Dieselutsläpp på kommunal vattentäkt (Upsala Nya Tidning 060515)
Läckage vid Alundamack (Upsala Nya Tidning 060514)


2006-05-15:
Renare Mark 5 år!
Idag den 15 maj är det 5 år sedan det hölls ett konstituerande möte i Nätverket Renare Mark efter att en grupp entusiaster under några månader dessförinnan träffats och pratat ihop sig om hur ett nätverk skulle vara uppbyggt. Redan från början var målsättningen att skapa ett forum för att utbyta kunskap och erfarenheter och förhoppningen var att under första året få med 20-30 korporativa medlemmar och ett hundratal enskilda. De siffrorna mer än dubblerades på bara 4 månader när nätverket började ta emot medlemsanmälningar efter sommaren 2001! Därefter har det rullat på.

Första mötet ordnades på Lidingö med drygt 130 deltagare under samma höst och därifrån har det arrangerats 9 tvådagarskonferenser och ett antal seminarier, workshops och studiebesök och en studieresa till England. Senaste konferensen i Göteborg hösten 2005 lockade rekordantalet 342 deltagare. Idag har nätverket cirka 140 korporativa medlemmar och en bit över 700 enskilda, ett antal som fortfarande stiger varje vecka.

Nu hoppas vi att nätverket fortsätter att utvecklas och vara det levande forum som den snabbt etablerades som redan från starten.


2006-05-12:
Här kommer en liten blänkare om en av Renare Marks höstaktiviteter.
Vi håller för närvarande på att planera en studieresa till Holland, där vi ska få en inblick i hur Holländarna jobbar med efterbehandling och sanering av förorenade områden.  Vi kommer att få titta på ett par olika saneringar där ett flertal olika saneringstekniker används samt höra hur våra Holländska kollegor jobbar med riskvärdering och åtgärder för att få en helhet i saneringarna m.m.

Resan planeras äga rum i slutet av oktober (preliminärt v.44) och ta 3-4 dagar. Antalet platser kommer att begränsas till 40 personer.

Är du intresserad av att följa med? Skicka i så fall en intresseanmälan (räknas ej som ordinarie anmälan och är ej bindande) till nätverkskoordinator Maria Sundesten på maria_sundesten@golder.se. Har du särskilda synpunkter eller idéer, skicka då in även dessa så att vi så bra som möjligt kan planera resan efter deltagarnas önskemål.

Med vänliga hälsningar
Researrangörerna Jan-Erik Lindstöm och Maria Sundesten


2006-05-05:
Risk för sanering i Grötlingbo (Gotlands Todningar 060505)
Gammal tipp grävs upp i skyddszon (Helsingborgs Dagblad 060505)
Sanering som ger resultat (Helsingborgs Dagblad 060505)


2006-05-04:
Bra att Ydrefors kartläggs och dioxinsaneras (Corren.se 060504)


2006-05-03:
GIFTSKANDALEN: Yrkesmedicin behöver fakta (Corren.se 060503)

USA:Dirty Cover Up?(Hawaii Reporter 060502)


2006-05-02:
Dioxinprofessor vill se hälsoundersökning (Corren.se 060502)
”Jag slängde allt jag hade i frysen” (Corren.se 060429)
Miljöskandalen i Ydrefors breder ut sig (Corren.se 060428)
Tonvis av eternitrör tippades i havet (Hallands Nyheter 060502)
Inga garverirester vid planerat dagis (Helsingborgs Dagblad 060428)


2006-04-26:
Renare Mark kan idag hälsa ytterligare en företagsmedlem välkommen i nätverket. Det är Geoveta AB som anmält medlemskap. Kontaktperson är Eva Rönnberg. Geoveta AB är ett konsultföretag som funnits sedan årsskiftet efter en omorgansiation av företaget Bergsäker AB. Den del av Bergsäkers verksamhet som inriktats mot mark och vatten bedrivs numera i dotterbolaget Geoveta AB.


2006-04-24:
Nu ska de gamla tipparna börja åtgärdas (Sundsvalls Tidning 060423)
Stor ”jordtvätt” planeras i Kramfors (Tidningen Ångermanland 060423)
Banverket vill riva i Långsele (Tidningen Ångermanland 060423)

USA:Thorium cleanup called on track(North Jersey.com 060423)


2006-04-21:
Instabil grund i Svartvik fördyrar (Sundsvalls Tidning 060421)
Stor risk för förorening i Hejdeby (SR P4 Gotland 060419)


2006-04-20:
Mark under Berga skola kan vara förorenad (Corren.se 060420)
Tidsplanen ska hållas trots protest (Helsingborgs Dagblad 060420)
Scharins ska saneras – mc-klubb måste flytta (Norra Västerbotten 060420)


2006-04-19:
Styrelsen i Renare Mark har nu haft ett konstitutionerande möte och sammansättningen på den nya styrelsen finns nu upplagd på webbplatsen. Länk.


2006-04-19:
Förorenad mark vid Saltö Utkik (Blekinge Läns Tidning 060419)
Smutsiga snörester tuff påfrestning för miljön (Dala-Demokraten 060419)
Geologer flyger lågt över Gotland (Gotlands Allehanda 060419)
Miljöriskerna här är obefintliga (Hallands Nyheter 060419)
Info trots stopp för upphandling (Helsingborgs Dagblad 060419)
Förorenad mark vid Saltöhems kontor (Sydöstran 060419)
Kreosoten inget hot mot människor (SR P4 Sörmland 060410)
Många förorenade områden i Eskilstuna (SR P4 Sörmland 060417)


2006-04-18:
Gifttomter – det dystra miljöarvet (Hallands Nyheter 060418)


2006-04-13:
På förekommen anledning vill vi lyfta fram sammanfattningen från workshopen i Stockholm den 26 januari angående Naturvårdsverkets remiss om vägledning för riskbedömning och beräkningsverktyg för platsspecifika riktvärden. Sammanfattningen av synpunkter från workshopen kan hämtas via denna länk. De framförda synpunkterna bör beaktas innan man på olika håll börjar tillämpa remissversionen av vägledningen, något som avråddes på workshopen.


2006-04-13:
Saneringen av kreosot i Vall kan dröja i tre år (Gotlands Allehanda 060413)


2006-04-12:
Förgiftat strövområde (Värmlands Folkblad 060412)

USA: Researchers discover way to transport environmental arsenic to plant leaves in new clean-up strategy(EurekAlert 060311)


2006-04-11:
Giftet sprider sig fortfarande (Katrineholms-Kuriren 060411)
Fyra mackar saneras (Sundsvalls Tidning 060411)
Frigeo fryser marken ren (Miljö & Utveckling 060403)


2006-04-10:
Naturvårdsverkets projekt Hållbar sanering har efter den senaste utlysningen fått in 95 ansökningar om bidrag till projekt.


2006-04-10:
Mosse fylld med gruvsand (Motala & Vadstena Tidning 060410)
Fler vägar förgiftade (NSD 060410)


2006-04-10:
Från medlemsföretaget Afriso Ema AB kommer information om en ny produkt.

Afriso Ema AB lanserar en ny detektor för totalkolväten (VOC) som mäter med PID-teknik (PID = photo ionisation detector). TVOC är världens första ATEX-certifierade PID-detektor för stationärt montage.
Mäter totalkolväten (VOC) såsom bensinångor, dieselångor, lösningsmedel, alkoholer mm.
Mätområdet är 0,1-100 ppm eller 1-1000 ppm och kan ändras av användaren. Utsignal 4-20 mA.
För mer information, kontakta Afriso Ema AB.Länk.


2006-04-10:
Renare Mark hälsar ännu en korporativ medlem välkommen idag. Det är Länsstyrelsen i Västmanlands län som blivit medlemmar. Kontaktperson är Helena Segervall. Det innebär att 13 länsstyrelser är anslutna till nätverket.


2006-04-10:
Naturvårdsverket, SGF och SBUF bjuder in till ett seminarium om undersökning och åtgärder av förorenade byggnader den 2 maj.Seminariet syftar till att belysa problem och möjligheter i samband med förorenade byggnader. Det vänder sig till fastighetsägare, verksamhetsutövare, myndigheter, konsulter, högskolor och andra som har intresse av dessa frågor. Direkt efter seminariet kommer Renare Marks lokalavdelning för Mälardalen att anordna en enkel middag, berätta om några inomhusmiljöutredningar och ge tillfälle till fortsatta diskussioner.

Har du frågor, kontakta gärna Ann-Kristin Karlsson på WSP (08 – 688 60 57) ellerann-kristin.karlsson@wspgroup.se

Läs mer iinbjudan. Anmälan görs via denna anmälningsblankett. Program kommer inom kort.


 

2006-04-06:
Länsstyrelsen i Västra Götaland har gett ut en broschyr som är en checklista för verksamhetsutövare som behöver handskas med förorenad mark. Den heter ”Är ditt område förorenat?” och kan laddas ner som pdf. Länk.


2006-04-06:
Giftigt salt på nya vägen (NSD 060406)
Själevads vatten hotades av läckande diesel (Örnsköldsviks Allehanda 060405)
Miljölag anses för sträng mot trafik och byggande (Göteborgs-Posten 060406)


2006-04-05:
Vintergruset återvinns inte – för dyrt (SR P4 Göteborg 060403)


2006-04-04:
På Naturvårdsverkets hemsida finns nu en remiss ute som är av intresse för nätverkets medlemmar: Handbok om sanering och efterbehandling av förorenade områden genom tillsyn och prövning. Remisstiden går ut 19 maj och förslaget till handbok hittar man via denna länk.


2006-04-03:
Sträng vinter försenar sanering (SR P4 Kalmar 060402)
BT-kemisaneringsavtal överklagat (SR P4 Malmö 060330)
Beslut om BT Kemis sanering överklagas (Helsingborgs Dagblad 060330)
SJ kan slippa sanera stationsområdet (SR P4 Uppsala 060323)
Miljögifter på glasbruk ska kartläggas (SR P4 Kronoberg 060322)
Miljögifter i marken vid utbildningscenter (SR P4 Sörmland 060315)


2006-04-01:
Sweco-priset 2006 för efterbehandling av förorenade områden delades ut i Uppsala 30 mars i anslutning till Renare Marks seminarium. Pristagare blev Krister Honkonen från Göteborgs Fastighetskontor. Han är även webbredaktör för Renare Marks hemsida samt driver själv MarksaneringsInfo.


2006-03-28:
Renare Mark välkomnar två nya korporativa medlemmar idag. Det ena är försäkringsbolaget AIG Europe S:A med Erik Westin som kontaktperson. Företaget erbjuder flera olika försäkringlösningar inom miljöområdet. Just nu annonserar man dessutom efter en trainee här på Renare Marks hemsida under Lediga jobb.

Den andra nya medlemmen är Västerbergslagens Utbildningscentrumdär man startar upp en utbildning som heter Markekologisk design. Kontaktperson är Mattias Elofsson.


2006-03-28:
Giftet vid Traktorvägen ska nu detaljundersökas (Hallands Nyheter 060328)


2006-03-27:
Nu finns dokumentation från Renare Marks workshop 26 januari i Stockholm om Naturvårdsverkets remiss av vägledning och beräkningsverktyg för platsspecifika riktvärden. En sammanfattning av workshopen har lagts ut i Arkivet. Länk.


2006-03-24:
Saneringen billigare än beräknat (Norra Västerbotten 060324)


2006-02-23:
Bottenfaunan i Braån ska undersökas (Helsingborgs Dagblad 060323)


2006-03-22:
Kvicksilvret kräver lång utredningstid (Västerbottens-Kuriren 060322)


2006-03-21:
Invitation to Brownfield Areas: Sustainable Projects – Investment Opportunities which takes place in Vienna, Austria on April 28, 2006.
The programme is available at http://www.kwi.at/events/programm.pdf.

This event is the concluding conference of an EU project and provides an informal meeting place for professional encounters of investors, project developers and owners of brownfield areas.

Presentations from Vienna (Austria), Milan (Italy), Stuttgart (Germany), Riga (Latvia) and Kiev (Ukraine) will highlight the topic of development of urban brownfields from different angles and viewpoints. During the event, a small exhibition displays examples of brownfield area developments as well as undeveloped brownfields in various European countries.

We hope that you will follow our invitation and we may ask you to please register at http://www.kwi.at/events, latest by April 14, 2006. Attendance is free of charge.


2006-03-21:
Sanering på banområdet (Kristianstadsbladet 060321)
Nytt kraftverk i Gusum sedan bruket rivits? (Norrköpings Tidningar 060321)
Sanering kan kosta halv miljard (Västerbottens-Kuriren 060321)


2006-03-20:
Nu börjar det finnas färdiga rapporter från Naturvårdsverkets projekt Hållbar Sanering. Flera av dem finns att ladda ner från Miljöbokhandeln som pdf-filer. Det går också bra att gå in på Hållbar sanerings lista över pågående och slutförda projekt. Där finns länkar till Miljöbokhandeln för de rapporter som finns färdigställda.


2006-03-20:
Nytt informationsmöte om BT Kemi-saneringen (Helsingborgs Dagblad 060320)
Gammal bilskrot måste saneras (Göteborgs-Posten 060319)
Miljönämnden i Jönköping vill sanera Munksjön (SR P4 Jönköping 060316)
Norsjö kommun tvistar med gruvmarkägare (SR P4 Västerbotten 060315)
Ingen vill betala för sanering i Hasselfors (SR P4 Örebro 060309)
Dyrt för liten kommun att sanera förgiftad mark (SR P4 Östergötland 060301)
Risken är stor i Hörsne och Bara (SR P4 Gotland 060302)


2006-03-20:
Riskbedömning och åtgärdsmetoder för kvicksilverförorenade sediment och jordar. Workshop 29-30 Augusti 2006, Älvkarleby.

Arrangör Marksaneringscentrum Norr (MCN), Skogsekologi, SLU, Umeå samt Stiftelsen Skogsindustrins Vatten och Luftvårdsforskning (SSVL), Nätverket Renare Mark. Läs mer under Konferenser.


2006-03-18:
Miljöchefen i Mark: Giftet har antagligen läckt ut i Skrålabäcken (Hallands Nyheter 060318)
Giftlarm i Mark (Hallands Nyheter 060317)
Oljan under teatertomten spårad (Sundsvalls Tidning 060318)

USA: Chemical Oxidation Treats Soil and Groundwater (Pollution Engineering 060301)


2006-03-17:
Örebro soil and water 2006
IRC Central Sweden och EIC Örebro arrangerar två heldagar på temat miljöteknik i Örebro den 29 – 30 maj 2006.

Dag 1 – seminarier om föroreningar och sanering av mark och vatten.
Dag 2 – kontakter mellan företag, forskning och myndigheter för att skapa nya tekniksamarbeten och affärer.

Mer information finns på www.soilandwater.ircnet.lu och www.ircsweden.se


2006-03-17:
Arsenik hittad vid bostäder (Barometern Oskarshamns-Tidningen 060317)
Giftig markaffär i Skene (Borås Tidning 060316)
300 liter diesel rann ut efter stöld (Sydsvenskan 060317)


2006-03-16:
Skanska tar hand om BT Kemirester (Helsingborgs Dagblad 060316)

Läs även på Svalövs hemsida om upphandlingen. Länk


2006-03-14:
Cancerframkallande ämnen i marken (Norra Västerbotten 060314)
Sanering i Andersfors dröjer (Norra Västerbotten 060314)
Tvist om föroreningarna under äventyrsbadet (Sundsvalls Tidning 060314)


2006-03-09:
Nu undersöks marken i Inre hamnen (Sundsvalls Tidning 060309)


2006-03-08:
Gifter i konstgräs farliga för miljön (Sundsvalls Tidning 060308)

Nya Zeeland:Government money to clean up waterways(Scoop 060308)


2006-03-07:
Renare Mark kan idag hälsa ytterligare två korporativa medlemmar välkomna i nätverket. Det är konsultföretaget Ejlskov A/S från Danmark med Palle Ejlskov som kontakt samt Länsstyrelsen i Örebro län med Inger Johansson som kontaktperson. Det innebär att vi nu har 12 länsstyrelser anslutna.


2006-03-07:
Företagen måste forsla bort alla giftiga schaktmassor (Hallands Nyheter 060307)


2006-03-06:
Vinnare av Bästa Exjobb2005 är Sandra Karlsson för sitt arbete ”Mobility of PAHs and Oxy-PAHs in Contaminated Soil” vid Miljökemi, Umeå universitet. I examensarbetet jämförs spridningsegenskaperna hos oxy-PAH och PAH-16 inom ramen för en laboratoriestudie.
Sandra kommer att presentera sitt arbete i samband med prisutdelningen vid nätverkets seminarium den 30 mars i Uppsala.


2006-03-04:
Giftsanering riskerar bli miljonsmäll för Boxholm (Corren.se 060304)
Vem skall sanera järnvägsområdet? (Hallands Nyheter 060304)
Pumpägare förstår inte misstankar (Helsingborgs Dagblad 060304)


2006-03-03:
Stor risk för markförorening (Gotlands Allehanda 060303)
Saneringen av Marieberg kostar cirka 400 miljoner (Tidningen Ångermanland 060302)


2006-03-02:
BT Kemi-projektet på möte i Venedig (Helsingborgs Dagblad 060301)


2006-03-01:
Renare Mark hälsar Länsstyrelsen i Västerbotten välkommen som korporativ medlem i nätverket. Kontaktperson är Richard Lindsköld. Nu är 11 länsstyrelser anmälda som medlemmar.


2006-03-01:
Bensinmack ställs till svars för utsläpp (Helsingborgs Dagblad 060103)
Miljoner till forskning för renare mark (Norrbottens-Kuriren 060301)
Föroreningarna i Valdemarsviken slutstuderas (Norrköpings Tidningar 060301)

2006-03-28:
Renare Mark välkomnar två nya korporativa medlemmar idag. Det ena är försäkringsbolaget AIG Europe S:A med Erik Westin som kontaktperson. Företaget erbjuder flera olika försäkringlösningar inom miljöområdet. Just nu annonserar man dessutom efter en trainee här på Renare Marks hemsida under Lediga jobb.

Den andra nya medlemmen är Västerbergslagens Utbildningscentrumdär man startar upp en utbildning som heter Markekologisk design. Kontaktperson är Mattias Elofsson.


2006-03-28:
Giftet vid Traktorvägen ska nu detaljundersökas (Hallands Nyheter 060328)


2006-03-27:
Nu finns dokumentation från Renare Marks workshop 26 januari i Stockholm om Naturvårdsverkets remiss av vägledning och beräkningsverktyg för platsspecifika riktvärden. En sammanfattning av workshopen har lagts ut i Arkivet. Länk.


2006-03-24:
Saneringen billigare än beräknat (Norra Västerbotten 060324)


2006-02-23:
Bottenfaunan i Braån ska undersökas (Helsingborgs Dagblad 060323)


2006-03-22:
Kvicksilvret kräver lång utredningstid (Västerbottens-Kuriren 060322)


2006-03-21:
Invitation to Brownfield Areas: Sustainable Projects – Investment Opportunities which takes place in Vienna, Austria on April 28, 2006.
The programme is available at http://www.kwi.at/events/programm.pdf.

This event is the concluding conference of an EU project and provides an informal meeting place for professional encounters of investors, project developers and owners of brownfield areas.

Presentations from Vienna (Austria), Milan (Italy), Stuttgart (Germany), Riga (Latvia) and Kiev (Ukraine) will highlight the topic of development of urban brownfields from different angles and viewpoints. During the event, a small exhibition displays examples of brownfield area developments as well as undeveloped brownfields in various European countries.

We hope that you will follow our invitation and we may ask you to please register at http://www.kwi.at/events, latest by April 14, 2006. Attendance is free of charge.


2006-03-21:
Sanering på banområdet (Kristianstadsbladet 060321)
Nytt kraftverk i Gusum sedan bruket rivits? (Norrköpings Tidningar 060321)
Sanering kan kosta halv miljard (Västerbottens-Kuriren 060321)


2006-03-20:
Nu börjar det finnas färdiga rapporter från Naturvårdsverkets projekt Hållbar Sanering. Flera av dem finns att ladda ner från Miljöbokhandeln som pdf-filer. Det går också bra att gå in på Hållbar sanerings lista över pågående och slutförda projekt. Där finns länkar till Miljöbokhandeln för de rapporter som finns färdigställda.


2006-03-20:
Nytt informationsmöte om BT Kemi-saneringen (Helsingborgs Dagblad 060320)
Gammal bilskrot måste saneras (Göteborgs-Posten 060319)
Miljönämnden i Jönköping vill sanera Munksjön (SR P4 Jönköping 060316)
Norsjö kommun tvistar med gruvmarkägare (SR P4 Västerbotten 060315)
Ingen vill betala för sanering i Hasselfors (SR P4 Örebro 060309)
Dyrt för liten kommun att sanera förgiftad mark (SR P4 Östergötland 060301)
Risken är stor i Hörsne och Bara (SR P4 Gotland 060302)


2006-03-20:
Riskbedömning och åtgärdsmetoder för kvicksilverförorenade sediment och jordar. Workshop 29-30 Augusti 2006, Älvkarleby.

Arrangör Marksaneringscentrum Norr (MCN), Skogsekologi, SLU, Umeå samt Stiftelsen Skogsindustrins Vatten och Luftvårdsforskning (SSVL), Nätverket Renare Mark. Läs mer under Konferenser.


2006-03-18:
Miljöchefen i Mark: Giftet har antagligen läckt ut i Skrålabäcken (Hallands Nyheter 060318)
Giftlarm i Mark (Hallands Nyheter 060317)
Oljan under teatertomten spårad (Sundsvalls Tidning 060318)

USA: Chemical Oxidation Treats Soil and Groundwater (Pollution Engineering 060301)


2006-03-17:
Örebro soil and water 2006
IRC Central Sweden och EIC Örebro arrangerar två heldagar på temat miljöteknik i Örebro den 29 – 30 maj 2006.

Dag 1 – seminarier om föroreningar och sanering av mark och vatten.
Dag 2 – kontakter mellan företag, forskning och myndigheter för att skapa nya tekniksamarbeten och affärer.

Mer information finns på www.soilandwater.ircnet.lu och www.ircsweden.se


2006-03-17:
Arsenik hittad vid bostäder (Barometern Oskarshamns-Tidningen 060317)
Giftig markaffär i Skene (Borås Tidning 060316)
300 liter diesel rann ut efter stöld (Sydsvenskan 060317)


2006-03-16:
Skanska tar hand om BT Kemirester (Helsingborgs Dagblad 060316)

Läs även på Svalövs hemsida om upphandlingen. Länk


2006-03-14:
Cancerframkallande ämnen i marken (Norra Västerbotten 060314)
Sanering i Andersfors dröjer (Norra Västerbotten 060314)
Tvist om föroreningarna under äventyrsbadet (Sundsvalls Tidning 060314)


2006-03-09:
Nu undersöks marken i Inre hamnen (Sundsvalls Tidning 060309)


2006-03-08:
Gifter i konstgräs farliga för miljön (Sundsvalls Tidning 060308)

Nya Zeeland:Government money to clean up waterways(Scoop 060308)


2006-03-07:
Renare Mark kan idag hälsa ytterligare två korporativa medlemmar välkomna i nätverket. Det är konsultföretaget Ejlskov A/S från Danmark med Palle Ejlskov som kontakt samt Länsstyrelsen i Örebro län med Inger Johansson som kontaktperson. Det innebär att vi nu har 12 länsstyrelser anslutna.


2006-03-07:
Företagen måste forsla bort alla giftiga schaktmassor (Hallands Nyheter 060307)


2006-03-06:
Vinnare av Bästa Exjobb2005 är Sandra Karlsson för sitt arbete ”Mobility of PAHs and Oxy-PAHs in Contaminated Soil” vid Miljökemi, Umeå universitet. I examensarbetet jämförs spridningsegenskaperna hos oxy-PAH och PAH-16 inom ramen för en laboratoriestudie.
Sandra kommer att presentera sitt arbete i samband med prisutdelningen vid nätverkets seminarium den 30 mars i Uppsala.


2006-03-04:
Giftsanering riskerar bli miljonsmäll för Boxholm (Corren.se 060304)
Vem skall sanera järnvägsområdet? (Hallands Nyheter 060304)
Pumpägare förstår inte misstankar (Helsingborgs Dagblad 060304)


2006-03-03:
Stor risk för markförorening (Gotlands Allehanda 060303)
Saneringen av Marieberg kostar cirka 400 miljoner (Tidningen Ångermanland 060302)


2006-03-02:
BT Kemi-projektet på möte i Venedig (Helsingborgs Dagblad 060301)


2006-03-01:
Renare Mark hälsar Länsstyrelsen i Västerbotten välkommen som korporativ medlem i nätverket. Kontaktperson är Richard Lindsköld. Nu är 11 länsstyrelser anmälda som medlemmar.


2006-03-01:
Bensinmack ställs till svars för utsläpp (Helsingborgs Dagblad 060103)
Miljoner till forskning för renare mark (Norrbottens-Kuriren 060301)
Föroreningarna i Valdemarsviken slutstuderas (Norrköpings Tidningar 060301)


2006-02-28:
Två miljoner kronor till forskning för renare mark
Marksaneringscentrum Norr (MCN) vid kemiska institutionen, Umeå universitet, får två miljoner kronor under 2006 av EU:s strukturfonder Mål 1. Pengarna ska användas till nya metoder för att sanera mark som har förorenats av industrier. http://www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=2112


2006-02-27:
Gamla synder kan kosta 1,5 miljarder (Bergslagsposten 060227)
Misstänkt läckage från macken har pågått i åratal (Östra Småland 060227)


2006-02-24:
EkoTec förstärker sin verksamhet med en ny entreprenadavdelning med kontor i Göteborg och Västerås

Avdelningsansvarig är Henrik Ekman med placering på kontoret i Göteborg och Eric Wadstein är projektledare och utgår från Västerås. Båda har lång erfarenhet av såväl mindre som större entreprenader inom marksanering och vattenrening.

EkoTec kan nu erbjuda kunderna ett effektivt och kompetent genomförande av olika typer av saneringsuppdrag i hela landet, samt mottagning av jord på fasta behandlingsanläggningar på 8 platser.

Kontakta Henrik Ekman på telefon 031-360 94 70 för mer information.


2006-02-24:
Riskområden har kartlagts (Motala & Vadstena Tidning 060221)


2006-02-23:
Storskogen kan bli hela regionens tipp i framtiden (Östra Småland 060223)
Ingen mer sanering trots höga halter syraslam (SR P4 Jönköping 060223)
Sanering av EKA-området i Dalsland påbörjas inom kort (SR P4 Radio Väst 060214)


2006-02-22:
Industrikartläggning i tätorten (Helsingborgs dagblad 060222)
Gammal skrot saneras – men bara lite (Kristianstadsbladet 060222)


2006-02-22:
Utlysning av medel inom Kunskapsprogrammet Hållbar Sanering
Sista dag för ansökan: 31 mars 2006

Hållbar Sanering arbetar för att ta fram underlag för att bättre kunna bedöma, prioritera och effektivisera framtida saneringsinsatser. Vi utlyser cirka 15 miljoner kronor inom områdena:

Riskvärdering
Miljö- och samhällsekonomi
Riskkommunikation
Undersökningsmetoder
Riskbedömning
Åtgärdslösningar
Utbildning och kunskapsspridning

För mer information om utlysningen och om Hållbar Sanering:
www.naturvardsverket.se/hallbarsanering

Utlysningen som pdf. Länk


2006-02-21:
Aska från avfall ska rädda norsk ö (Borås Tidning 060220)
Nu ska giftig mark i Rimforsa studeras (Corren.se 060221)
Gammal nedlagd skrot saneras i Rinkaby (Kristianstadsbladet 060221)


2006-02-17:
Giftiga schaktmassor lades i skyddsområde för vatten (Sydöstran 060217)


2006-02-16:
I väntan på saneringen (Helsingborgs Dagblad 060216)
Miljöfarliga gifter funna på batterifabriksområdet (Barometern Oskarshamns-Tidningen 060216)

Filippinerna: 175,000 cubic meters of spilled oil now under water (INQ7.net 060214)
Schweiz: GM tobacco able to grow on zinc-contaminated soil (Checkbiotech.org 060213)


2006-02-14:
SWECO VIAK påminner om sitt nya pris inom efterbehandling av förorenade områden.
Syftet med priset är att uppmärksamma och uppmuntra till nytänkande och utveckling inom branschen. Priset delas ut första gången i samband med Nätverket Renare Marks seminarium och årsstämma den 30 mars 2006 i Uppsala. Prissumman är 20 000 kronor i form av bidrag till resa i studiesyfte samt ett diplom.
Passa på att nominera någon du tycker gör ett bra jobb!

Nätverket Renare Mark ser positivt på prisets instiftande och ser gärna fler initiativ i samma anda.

Läs mer om priset här: Länk


2006-02-14:
Känsligt läge vid arseniksanering (Västerbottens-Kuriren 060214)


2006-02-13:
Micronesien: EPA and DEQ sampling starts in contamination probe (Saipan Tribune 060213)


2006-02-10:
Water Treatment Construction AB som är medlemmar i nätverket har ännu ingen hemsida men vill ändå presentera lite av vad man arbetar med tillsammans med samarbetspartnern Solventic. En länk har därför lagts upp på medlemslistan till deras faktablad (pdf).


2006-02-10:
Hög risk vid gammal tjärfabrik (Gotlands Tidningar 060210)


2006-02-08:
Risk för förorenad mark i Rimforsa (Corren.se 060208)


2006-02-07:
MCN, Soilrem MB Envirotech, Scantec Miljöinstrument arrangerar kursdag om Fältanalysmetoder och deras användning för att förbättra undersökningar av förorenad mark och jordmassor den 29 Mars 2006. Plats: Uppsala, Atrium Hotel och Konferens, sal Fålhagen

Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 5 Mars. Se mer info via länk


2006-02-07:
Här finns ingen bensin förrän marken sanerats (Dala-Demokraten 060207)


2006-02-06:
UK: Shock pollution find in city gardens (Yorkshire Post Today 060206)


2006-02-06:
Stormande intresse för NORDROCS!
Närmare 90 abstracts har kommit in till det nordiska mötet NORDROCS från Danmark, Sverige, Norge och Finland. Review kommitten börjar nu sitt arbete och inbjudan och program till mötet planeras komma ut i slutet av april.


2006-02-04:
Ragn-Sells vill köpa tippen vid Skene skog (Borås Tidning 060203)


2006-02-03:
Hårda jordlager hindrar provtagning (Kristianstads Bladet 060203)


2006-02-02:
”Förorenad mark måste undersökas snarast” (SR P4 Göteborg 060202)
3,5 milj till giftprojekt (Motala & Vadstena Tidning 060202)


2006-02-01:
Garverihistorien ska undersökas (Helsingborgs Dagblad 060131)
Carnegiekajen innehåller stora mängder av miljögiftet PCB (SR P4 Göteborg 060201)
Ingen rening av mark i Visby (SR P4 Gotland 060131)
Markexperter utbildas i Ludvika (SR P4 Dalarna 060131)
Stora halter av arsenik utanför Vreta Kloster (Corren.se 060201)
Oljeutsläpp vid Gutebacken (Hela Gotland 060201)

Tjeckien: Brownfield rehabilitation earning high praise (Czech Business Weekly 060130)


2006-01-31:
Nedlagd färgfabrik hotar dricksvattnet (SR P4 Göteborg 060131)
Första spadtagen i mars (Gefle Dagblad 060131)
Stora mängder arsenik finns kvar under asfalten (Hallands Nyheter 060131)
Oljesanering kostade kommunen skjortan (Helsingborgs Dagblad 060131)
Många markområden i länet är förgiftade (Östersunds-Posten 060131)
Här är de värst drabbade områdena (Östersunds-Posten 060131)


2006-01-30:
Livsfarliga kemikalier i marken kring gasklockan (SR P4 Göteborg 060130)


2006-01-30:
Västerbergslagens Utbildningscentrum vill informera om sin nya KY-utbildning med inriktning Marksanering. Det är en nyutvecklad tvåårig yrkesutbildning där profilen främst är att utbilda mot projektledarfunktioner inom området marksanering.

Man rekryterar för fullt för att starta ett första intag som beräknas komma igång omkring 1 mars 2006. Läs gärna mer om utbildningen genom att klicka på följande länk.


2006-01-29:
Bergteamet satsar stort på miljöstädning (Norra Västerbotten 060128)


2006-01-26:
Renare Mark välkomnar Markkontoret i Stockholms stad som ny medlem i nätverket. Markkontoret förvaltar, utvecklar och exploaterar stadens mark som till 70 % ägs av kommunen. Kontaktperson är Åsa Wigfeldt.


2006-01-26:
Lång lista på kända miljöproblem (Västerbottens-Kuriren 060126)
Miljöfarlig hantering vid Alfta ångsåg undersökt (Ljusnan 060118)

En liten uppsamling av nyheter från Sveriges Radio vars sökfunktion legat nere en tid:
Förorenad jord renas på Tofta skjutfält (SR P4 Gotland 060125)
Tjärfabriker kan ha förorenat mark (SR P4 Gotland 060125)
Grundvatten ska undersökas vid tippar (SR P4 Sörmland 060125)
SJ överklagar kreosotsanering (SR P4 Uppland 060118)
Många miljoner för att få rent i Fide (SR P4 Gotland 060116)
Förorenad jord kan saneras billigare (SR P4 Västerbotten 060115)
Tvist kring föroreningar på Enköpingsgård (SR P4 Uppland 060109)
Kungsör överklagar om sanering (SR P4 Västmanland 060103)


2006-01-24:
Sista dagen för saneringsanbuden (Helsingborgs Dagblad 060124)


2006-01-23:
Renare Mark hälsar Miljöförvaltningen i Trollhättan välkomna som korporativ medlem i nätverket. I Trollhättans kommun finns det mycket gammal industrimark varav Stallbackaområdet väl är det mest omtalade bland de som arbetar med förorenade områden. Kontaktperson för miljöförvaltningen är Anna Kölfeldt.


2006-01-21:
Lugnande besked om miljögifter (Helsingborgs Dagblad 060121)
Miljön hotad på 600 platser (Motala & Vadstena Tidning 060121)


2006-01-20:
Nytt öppet hus om BT-Kemi (Helsingborgs Dagblad 060120)


2006-01-18:
SWECO VIAK instiftar ett årligt pris inom efterbehandling av förorenade områden.
Syftet med priset är att uppmärksamma och uppmuntra till nytänkande och utveckling inom branschen. Priset delas ut första gången i samband med Nätverket Renare Marks seminarium och årsstämma den 30 mars 2006 i Uppsala. Prissumman är 20 000 kronor i form av bidrag till resa i studiesyfte samt ett diplom. Passa på att nominera någon du tycker gör ett bra jobb!

Nätverket Renare Mark ser positivt på prisets instiftande och ser gärna fler initiativ i samma anda.

Läs mer om priset här: Länk


2006-01-18:
SEMINARIUM OM PROBABILISTISK RISKBEDÖMNING

Högskolan i Kalmar genomför ett projekt inom Hållbar Sanering med inriktning på probabilistisk riskbedömning.  Torsdagen den 1 juni 2006 genomförs ett seminarium om probabilistisk metodik. De som är intresserade av att dela med sig av erfarenheter eller som vill redovisa synpunkter på lämpliga kvalitetssäkringsrutiner kan redan nu höra av sig till Tomas Öberg, e-post: tomas.oberg@hik.se el. tfn: 070-641 21 57.


2006-01-18:
Cyanid läckte ut i floden Elbe (Göteborgs Posten 060118)
Rasrisk i Smedby (Dala-Demokraten 060118)


2006-01-17:
EDP Consult AB är det senaste tillskottet bland nätverkets medlemmar. Företaget har vid flera tillfällen deltagit vid Renare Mark möten. I dagsläget utvecklar man EDP MarkMiljö för myndigheter, problemägare och andra aktörer som hanterar flera (potentiellt) förorenade områden per år och vill behålla överblicken över dessa projekt på ett smidigt sätt. EDP Consult AB har ca 55 anställda och kontaktperson är Jessica Berg-Schuur.


2006-01-17:
Dioxiner i Häradsbäcks dricksvatten utreds igen (Smålandsposten 060117)
Gamla nedlagda bensin – stationer måste saneras (Tidningen Ångermanland 060116)

UK:Fears for homes on chemical-ridden site(Glasgow Evening Times 060116)


2006-01-16:
Oljeutsläpp vid Landskrona kallbadhus (Sydsvenskan 060116)
Mer farligt avfall i miljön (Upsala Nya Tidning 060114)


2006-01-14:
Tusentals områden kan vara förorenade (Norrköpings Tidningar 060114)


2006-01-13:
Finansanalytiker kräver bättre information om miljöskulder (Dagens Miljö 060110)


2006-01-12:
Utökad verksamhet på tippen (Katrineholm-Kuriren 060112)


2006-01-12:
Renare Mark Väst inbjuder till årsmöte och studiebesök 9 februari 2006.

Årsmötet hålls hos Länsstyrelsen i Göteborg cirka kl. 17 den 9 februari efter ett guidat studiebesök i Götatunneln med start kl. 15. Antalet deltagare vid studiebesöket är begränsat till 30. Först till kvarn…

Läs mer på avdelningens sida.Länk


2006-01-10:
USA: Treated Wood A Long Term Environmental Threat (Science a go go 060109)


2006-01-09:
Giftig oljeläckage i Alingsås (Göteborgs-Posten 060109)
Billigare sanering av Göteborgs mark (SR P4 Göteborg 060107)
300 miljoner i Kina dricker förorenat vatten dagligen (SR P1 Vetenskapsnyheter 060109)


2006-01-08:
Kina renar förgiftad flod (Helsingborgs Dagblad 060108)


2006-01-07:
UK: Contaminated Land and Construction – review of the year 2005 (Environmental Data Interactive 060106)


2006-01-04:
Bensincisterner i marken? (Sundsvalls Tidning 060104)
Miljögifter kan stoppa fåravel (Tidningen Ångermanland 060104)
När havet höjer sig går ton av arsenik ut i sundet (Östra Småland 060104)


2006-01-03:
Gifterna kvar i Nyhamn (Sundsvalls Tidning 060103)

Lite tidsfördriv så här inledningen av det nya året. NRK i Norge presenterar lite synvillor. Länk.